Gratis bibliotheek

Formatief evalueren - Ian Smith

Je vindt hier Formatief evalueren pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: augustus 2019
DIMENSIE: 6,26
ISBN: 9789461182739
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Ian Smith

Omschrijving:

Je kunt het werk van leerlingen beoordelen op een summatieve of op een formatieve manier. Summatief evalueren gebeurt doorgaans aan het eind van het leerproces en legt de nadruk op prestaties. Het wordt vaak gebruikt om fouten vast te stellen. Formatief evalueren vindt continu plaats en is gericht op verbetering. Het draait om het ondersteunen van de vooruitgang: hoe kan deze leerling een volgende stap te zetten in zijn leerproces?Formatief evalueren heeft een groot positief effect op de leerresultaten. Toch focussen scholen vooral op summatieve evaluatie. Dit boekje laat zien hoe men daarin een beter evenwicht vindt.

... een leerling iets geleerd heeft. Met formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, reflecteren en leren van fouten ... Wat is formatieve evaluatie? | Formatieve Evaluatie ... . Formatief toetsen en evalueren past daarom beter bij de brede doelen van het onderwijs dan 'toetsen voor een cijfer'. In 2017 heeft een aantal scholen in twee leernetwerken van de VO-raad en SLO gewerkt met formatief evalueren. De belangrijkste opbrengsten: meer inzicht in het leerproces en meer ... Ben je bekend met het begrip formatief evalueren of formatieve assessment? Misschien heb jij het boek van Shirley Clarke ... Formatief evalueren - SLO ... ... Ben je bekend met het begrip formatief evalueren of formatieve assessment? Misschien heb jij het boek van Shirley Clarke gelezen of ben je lid van een Facebookgroep over dit thema? Voor teams die op zoek zijn naar een praktische aanpak waarbij je leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces, bieden wij een praktische kennismaking […] Om het gebruik van de toolkit eenvoudiger te maken, kan je tools selecteren die passen bij het doel dat je hebt. Stel, je wilt je oriënteren op formatief toetsen, selecteer hieronder dan het doel 'oriënteren'. Maar formatief evalueren is meer dan formatief toetsen. Er is sprake van formatief evalueren als er bewijsmateriaal van het niveau wordt verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, ... De deelnemers aan deze masterclass zijn vo-leraren - van natuurkunde tot Nederlands - die deel uitmaken van het leernetwerk Formatief Evalueren. Zij volgen deze masterclass en hopen zo weer wat verder te komen, want - zo hebben ze tevoren laten weten - de eerste stappen van het cyclische proces van formatief werken lukken behoorlijk goed, maar dan. Deze opdracht is een mooi voorbeeld van hoe wij, docenten, trainers en onderzoekers, samenwerken binnen het leernetwerk om formatief evalueren meer in de klas te krijgen. Door theorie over formatief evalueren, met de FE-cyclus als basis, te koppelen aan de lespraktijk van de docenten uit het netwerk, ontwikkelen we samen verder. Formatief evalueren heeft als doel leerlingen beter inzicht te geven in hun eigen leerproces om op die manier goed onderwijs mogelijk te maken. Het gaat bij formatief evalueren niet alleen om het gebruik van toetsen, maar ook om allerlei andere activiteiten om de voortgang van leerlingen in beeld te brengen. Formatief evalueren is niets 'nieuws'. Tijdens het luisteren naar het verhaal zul je regelmatig denken: dat doe ik al! De uitdaging is om je handelingen bewust uit te voeren, oftewel: van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam! De gestructureerde fiches, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden uit de lessen Engels en Frans vormen een inspiratiebron voor alle (taal)leerkrachten die meer tussentijds willen evalueren om zo het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en bij te sturen. Formatief evalueren heeft als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Om dit succesvol toe te passen, is het belangrijk dat zowel de leraar als de leerling een aantal zaken helder voor ogen hebben: naar welk doel werkt de leerling toe? Formatief evalueren is een containerbegrip waarin veel elementen van goed lesgeven terugkomen. Je kunt het op veel manieren bespreken en benoemen zoals René Kneyber - expert in formatief evalueren - in dit blog bespreekt. Toch zijn er steeds drie processen die hierin terugkomen: doelgericht werken, leren zichtbaar maken en activiteit om het doel te bereiken. "Formatief evalueren is op weg een van de speerpunten van onze school te worden. Voor mij was het na 38 jaar voor de klas een leuke nieuwe uitdaging. Tot voor kort was het ook bij ons vaak 'teaching to the test': leerlingen stampten leerstof voor een toets en daar werkten we met schriftelijke overhoringen stap voor stap naartoe. Formatief toetsen wordt niet alleen door de leraar uitgevoerd, ook self-assessment en peer-assessment zijn goed mogelijk. Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing zijn: betekenisvolle toetsen, regelmatige toetsing, professionele docenten, betrokken leerlingen en een toetscultuur die is gericht op onderwijsverbetering. Formatief evalueren is bedoeld om studenten inzicht te geven in waar zij staan en hoe zij verder komen. Hoe zou je in de les van morgen al formatief kunnen evalueren? Of hoe geef je feedback aan iedereen tijdens je les van 50 minuten? Deze vragen beantwoord ik in de blog, dus lees nog even verder. Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. In deze training maak je kennis met modellen die je daarbij houvast bieden. Ook leer je wat formatief evalueren betekent voor de ... Formatief eva...