Gratis bibliotheek

De menselijke maat - Salomon Kroonenberg

Het beste De menselijke maat Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2020
DIMENSIE: 3,32
ISBN: 9789046707401
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Salomon Kroonenberg

Omschrijving:

In "De menselijke maat" stelt Salomon Kroonenberg de vragen: Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer komt de volgende ijstijd? Kunnen er nog grotere vloedgolven optreden dan die van Tweede Kerstdag 2004?Het zijn allemaal vragen die ons dwingen ver in de tijd vooruit te kijken. En niet alleen maar tot het jaar 2100, zoals de meeste klimaatmodellen doen: dat is de toekomst gemeten met de menselijke maat. We moeten minstens tot het jaar 10 000 kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren. Omdat er over tienduizend jaar nog mensen zullen leven die de consequenties van onze huidige activiteiten ondervinden, die misschien juist blij zijn met het beetje extra broeikasgas dat wij aan de atmosfeer hebben toegevoegd, want daardoor is de ijstijd waarin zij leven niet zo koud.Dit boek betoogt dat wij ook nu rekening moeten houden met die grotere tijdschalen, met de maat van de natuur. Het laat zien hoe we een aantal trends uit het geologische verleden naar de toekomst kunnen doortrekken. Want het spreekt niet vanzelf dat de toekomst moeilijker te voorspellen is naarmate zij verder weg ligt. We weten niet of het klimaat in het jaar 2100 warmer zal zijn dan nu, maar we kunnen wel voorspellen dat na de huidige warme tijd weer een ijstijd komt.

... dan ook hopen dat deze menselijke maat blijft in het verkeer tussen mens en overheid en tussen mensen onderling ... De menselijke maat - NEMO Kennislink ... . 'De menselijke maat' is voor beiden geen absolute maatvoering, maar geeft de optimale gebruikersmaten weer. In woonhuizen, kantoren en openbare gebouwen zijn de optimale maten anders dan in een karavan of in de trein, waar men met koffers en andere bagage door deuren loopt, die wat de afmetingen betreffen ... De vraag is ook of we niet te veel haast maken met het klaarstomen van zorgpersoneel in de frontlinie om nie ... bol.com | De menselijke maat ... ... De vraag is ook of we niet te veel haast maken met het klaarstomen van zorgpersoneel in de frontlinie om niet-coronazorg in gang te zetten. Die vraag geldt eveneens bij het opstarten van het onderwijs. Zonder gezond herstel ligt gezondheidsschade op de loer. Vergeten we de menselijke maat niet? Werkplek vinden in kantoortuin In De menselijke maat draait het om Fabbrico, een klein dorpje in de provincie Emiglia Romagna. Het kent slechts vier straten en is omgeven door uitgestrekte velden. Het oog kan dus ver reiken, maar de meeste inwoners lopen niet over van de ambitie. Ze berusten in hun lot, verdrinken hun zorgen of verliezen zich in troosteten. Maar de menselijke maat is uit het oog verloren. Het blijkt dat leerlingen en docenten zich het prettigst voelen in een kleine, overzichtelijke school met, zeg maximaal 600 leerlingen. De menselijke maat is een tamelijk vaag begrip maar lijkt gebaseerd op de gedachte dat mensen graag als mensen en niet als nummers behandeld willen worden en is in de gezondheidszorg primair gericht op de behoefte van patiënten (maar ook medewerkers of studenten) om als mens niet verloren te raken in onoverzichtelijke organisaties en processen. De Menselijke Maat betreft de integrale aspecten, zoals duurzaamheid en kleefstof in de samenwerkingsverbanden tussen samenleving, organisatie en medewerker, gericht op wederkerigheid in het realiseren van gewaardeerde opbrengsten. De basis is de menselijke maat, de koers en de richting van het werkverband waarbinnen de activiteiten zingevend zijn. Den Haag wil terug naar 'de menselijke maat' en zich niet langer verbergen achter protocollen en cijferreeksen. Maar zolang de politiek niet afrekent met zijn eigen perfectionisme, is dat ... De menselijke maat: Een wetenschappelijke onderbouwing Prof. dr. Gerben Westerhof, Universiteit Twente Drs. Aad Francissen, Geluksacademie (Arcon) December 2013 De Geluksacademie is een projectbureau van Arcon. Stichting Arcon is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau met ANBI-status, dat veel werkt in De menselijke maat, wat had ik graag iets tegen hem willen zeggen of voor hem willen doen waardoor hij gezegd had 'nu is het goed', maar ik kon het niet bedenken. Wat hij wilde kon ik hem niet geven. Alleen de deur open maken had hem ook niet geholpen, zijn huis dat hij zocht was al weer bewoond door andere mensen. De democratie was ver te zoeken in de gemeentepolitiek, betoogde hij in een gewichtige bijdrage. 'De menselijke maat' kwam driemaal voor in zijn stuk. 'De aandacht voor de menselijke maat komt nu in het nieuwe landelijke programma van de PvdA in veel teksten terug', constateerde hij tevreden....