Gratis bibliotheek

Historisch Tijdschrift Holland 40 (2008) 3 - Muziek in Holland - none

Je vindt hier Historisch Tijdschrift Holland 40 (2008) 3 - Muziek in Holland pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2008
DIMENSIE: 4,37
ISBN: 9789070403584
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Vanwege het 40-jarig jubileum van Holland verschijnt er een feestelijk, extra dik themanummer ¿ met cd ¿ over muziek in Holland. Muziek raakt aan allerlei aspecten van het culturele en sociale leven. Niettemin lijkt op het terrein van de muziekgeschiedenis de multidisciplinaire samenwerking maar moeilijk op gang te komen. De redactie van Holland wil laten zien dat het grensvlak van muziek en geschiedenis alleen al binnen de geografische begrenzing van de beide Hollandse provincies een breed scala aan mogelijkheden biedt. Dit jubileumnummer bevat dan ook artikelen over de relatie tussen de geschiedenis van muziek en uiteenlopende onderzoeksthema¿s als film, theater, vormgeving, boekversiering, maatschappelijke veranderingen en politiek, van middeleeuwse muziekhandschriften tot Hauser Orkater.

...gentijds, modern en rijk geïllustreerd historisch tijdschrift voor een breed publiek ... Muziek in Holland — Vrije Universiteit Amsterdam ... .. Hollandse geschiedenis. Holland neemt de lezer mee naar boeiende aspecten uit Hollands veelbewogen geschiedenis. Ook is het tijdschrift een podium voor de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek. Muziek in Holland. Holland, Historisch Tijdschrift 40 (2008) 3-ISBN: 9789070403584. Vanwege het 40-jarig jubileum van Holland verschijnt er een feestelijk, extra dik themanummer - met cd - over muziek in Holland. Muziek raakt aan... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to pag ... bol.com | WERKEN AAN EEN OPEN AMSTERDAM. | 9789065501806 ... ... . Muziek raakt aan... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Holland. Historisch Tijdschrift. 370 likes · 43 talking about this. Holland Historisch Tijdschrift is hét historisch tijdschrift over het rijke verleden van Noord- en Zuid-Holland en verschijnt vier... Vanwege het 40-jarig jubileum van Holland verschijnt er een feestelijk, extra dik themanummer met cd over muziek in Holland. Muziek raakt aan allerlei aspecten van het culturele en sociale leven. Niettemin lijkt op het terrein van de muziekgeschiedenis de multidisciplinaire samenwerking maar moeilijk op gang te komen. Holland, Historisch Tijdschrift. Holland, Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, die voorts. Holland, Archeologische Kroniek en de reeks Hollandse Studiën uitgeeft.De uitgaven komen tot stand mede dankzij financiële. steun van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland en het project Regionale Geschiedbeoefening Historische Vereniging Holland; Historisch Tijdschrift Holland 40 (2008) 3 - Muziek in Holland (0) 15,00. Stuip; Utrechtse bijdragen tot de medievistiek 12 - Oraliteit en schriftcultuur (0) 29,00. Stuip / Vellekoop; De Middeleeuwen in de negentiende eeuw (0) Holland, Historisch Tijdschrift is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, die zich sinds 1947 inzet om de belangstelling voor en kennis van de Hollandse geschiedenis onder een breed publiek te bevorderen. Behalve het tijdschrift heeft de Vereniging ook een eveneens door Uitgeverij Verloren uitgegeven boekenreeks Hollandse Studiën. Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens 1e druk is een boek van Rudolf Rasch uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789065509673 Voor onze kennis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de circa tienduizend bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Regionaal-historisch tijdschrift Holland bestaat vijftig jaar. In het jubileumnummer wordt naar het verleden, heden en de toekomst gekeken. Het tijdschrift Holland kent een sterke mix van korte artikelen en rubrieken die gebundeld zijn in 'Holland Bloc'. Deze opzet is eveneens gehanteerd in het nummer ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag. Holland in de wereld begint met een drietal korte, algemene beschouwingen op het thema door drie historici: Willem Frijhoff, 'Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt' (p.148-153), Karel Davids, 'Van Leiden naar de wereld. Een microgeschiedenis van de global turn in de Nederlandse geschiedschrijving.' (p.154-157) en Jeroen Duindam, 'Vergelijking als maatstaf' (p.158-167). Gloria Transita, ook uitgebracht als Vervlogen Roem en Artistentrots, is een Nederlandse stomme film uit 1917 onder regie van Johan Gildemeijer. Miljoenen pagina's kranten-historisch, tijdschriften, dag-, advertentie- en weekbladen gunnen u een wonderlijk bezoek aan het verleden. Inhoud: GIJSROMMELSE\\/JOHAN SEPERS, ADO Den Haag. De club en de samenleving, 1905-2011 DANIËL REEWIJK, Het spel, de regels en een code. De Nederlandse kennismaking met cricket en voetbal, 1847-1870 CEES ZEVENBERGEN, Erfgoedcollecties in de etalage. Over geschiedenis van en in Zuid-Holland Tijdingen: CARIN GAEMERS,...