Gratis bibliotheek

Professionele verschoningsrecht - Vranken

Het beste Professionele verschoningsrecht Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1986-01-01
DIMENSIE: 8,19
ISBN: 9789027124821
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Vranken

Omschrijving:

Professionele verschoningsrecht

...t,2 dat bepaalt dat de advocaat ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuit- Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek 01/05/2019 Mr ... Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat ... ... . dr. N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy Trefwoorden: geheimhoudingsplicht advocaat, professionele verschoningsrecht, Modernisering Wetboek van Strafvordering, getuigenverhoor, doorzoeking en inbeslagneming Het professionele verschoningsrecht vormt een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en waarborgt dat advocaten hun essentiële juri-dische hulpverleningstaak kunnen uitvoeren. egelijkertijd kan het t verschoningsrecht een zekere belemmering voor de waarheidsvinding vormen.2 Met het oog op deze belemmering en vanwege de toenemende 3.4 Toestemming ... Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek ... ... . egelijkertijd kan het t verschoningsrecht een zekere belemmering voor de waarheidsvinding vormen.2 Met het oog op deze belemmering en vanwege de toenemende 3.4 Toestemming van de cliënt ontheft de professioneel begeleider niet zonder meer van zijn plicht tot geheimhouding. 3.5 Een professioneel begeleider dient zich in een eventuele gerechtelijke procedure te beroepen op het verschoningsrecht. Ruggenspraak met collega's wordt aanbevolen, of eventueel met de vertrouwenscommissie van de LVSC. Omdat zij geen geestelijk hulpverlener zijn en deel uitmaken van een rechterlijk comité hebben zij geen verschoningsrecht. Rechtsregel De rechtsvraag die de rechtbank moet beantwoorden is of klagers, die naar aanleiding van een verdenking van seksueel misbruik een rechterlijk comité hebben gevormd, een beroep op het professionele verschoningsrecht kunnen doen als bedoeld in artikel 218 Sv. Betreft: Professioneel verschoningsrecht Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In de aanloop naar het zomerreces zijn in de media verschillende artikelen verschenen over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten.1 Openbaar Ministerie: Discussies over verschoningsrecht staan fraude- en corruptiezaken steeds vaker in de weg. Ook bij Shell speelt het nu. Het professionele verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en waarborgt dat advocaten hun essentiële juridische hulpverleningstaak kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd kan het verschoningsrecht een belemmering voor de waarheidsvinding vormen. Het professionele (functionele) verschoningsrecht. Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging II , 1 (2), 1-333. Vranken, J.B.M. / Het professionele (functionele) verschoningsrecht . Het professioneel verschoningsrecht is de laatste tijd echter (verder) onder druk komen te staan. Veel geuite kritiek is dat dit de opsporing zou belemmeren. Hierover zijn onder meer Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming Dekker. In Nederland wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de laatste tijd echter onder druk. In dit proefschrift wordt de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief beschreven en geëvalueerd....