Gratis bibliotheek

Motiveren in IE- zaken - Dirk Visser

Het beste Motiveren in IE- zaken Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2011
DIMENSIE: 3,48
ISBN: 9789086920334
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Dirk Visser

Omschrijving:

Motiveren in IE- zaken 1e druk is een boek van Dirk Visser uitgegeven bij Delex Solutions B.V.. ISBN 9789086920334 In dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-geschil. Uitgangspunt hierbij is dat het oordeel of wel of niet sprake is van IE-inbreuk in hoge mate subjectief is, ongeacht of het gaat om een beoordeling onder het merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, modellenrecht of slaafse nabootsing. Meestal zijn zowel voor de conclusie dat w l sprake als dat gn sprake is van IE-inbreuk goede argumenten te geven. Deze handleiding kan daarom in bijna alle eenvoudige IElijkt het te veel?geschillen worden toegepast om een goed gemotiveerd vonnis of arrest op te stellen. In dit boekje wordt uitgegaan van hoe een feitenrechter zijn vonnis moet motiveren. Hier kan eenvoudig uit worden afgeleid hoe een processtuk moet worden ingericht om te trachten die feitenrechter zover te krijgen dat hij deze motivering overneemt. Prof. mr. Dirk J.G. Visser (1969) is sinds 2003 hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en sinds 1996 advocaat in Amsterdam, sinds 2004 bij Klos Morel Vos & Schaap.

...oudige IE-zaak, Motiveren in IE- zaken, Dirk Visser" ... Boek: Motiveren in IE- zaken - Springest ... . Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of tweedehands . Motiveren in IE- zaken: een handleiding voor het motiveren van een beslissing in een eenvoudige IE-zaak: Amazon.es: Visser, Dirk: Libros en idiomas extranjeros Motiveren in IE- zaken bestellen. Boeken; Tijdschriften; Online databanken; Opleidingen; Nieuwsbrieven; Praktijkgebied IE. Inloggen (Proef)abonnement aanvragen; Hier kunt u ... Motiveren in IE- zaken door Dirk Visser - Boekhandel Douwes ... . Inloggen (Proef)abonnement aanvragen; Hier kunt u in drie stappen uw bestelling plaatsen. Uw bestelling wordt binnen drie werkdagen toegestuurd. De originele factuur ontvangt u per email. Noté /5: Achetez Motiveren in IE- zaken: een handleiding voor het motiveren van een beslissing in een eenvoudige IE-zaak de Visser, Dirk: ISBN: 9789086920334 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Buy Motiveren in IE- zaken: een handleiding voor het motiveren van een beslissing in een eenvoudige IE-zaak 01 by Dirk Visser (ISBN: 9789086920334) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Het hof heeft getoetst op het in IE-zaken gehanteerde AIB/Novisem-criterium (IEPT20151113). In cassatie wordt geklaagd dat dit criterium niet mag worden toegepast voor zover de gestelde rechtsbetrekking een onrechtmatige daad is en voor zover Semtex zich op schendingen van bedingen in de arbeidsovereenkomst beroept. Indicatietarieven in IE-zaken. Versie 1 april 2017 . Voorwoord . Artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2004, L 157/45; hierna: de Handhavingsrichtlijn) bepaalt dat Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.loc.gov/mods/v3 (external link); https ... DIRK VISSER - 2011 - In dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-gesc… | Veilig & direct bestellen via Books in Belgium, de slimme keuze van meer dan 1200 boekverkopers! Het goede nieuws is, dat jij je directe invloed kunt gebruiken om jezelf te motiveren! Als je jezelf motiveert, dan heb je een scala van mogelijkheden om mensen indirect te beïnvloeden. Hoe creatiever je omgaat met je directe invloed op jezelf, des te meer kansen je creëert om de ander indirect te beïnvloeden. 5 Tips om je mensen te motiveren! In nummer 10 van Berichten Industriële Eigendom heeft Jan Brinkhof uitgebreid en kritisch gereageerd op het boekje Motiveren in IE-zaken van Dirk Visser. Brinkhof reageert ook op zijn oratie, op zijn Veldonderzoek onder IE-rechters en de theoretische beschouwing die daarbij hoort en op zijn boekje Te intellectuele eigendom.. Visser gaat hier niet uitgebreid in op wat Brinkhof zegt over door ... dat de Hoge Raad dat hoeft te motiveren. Rechtsklachten hebben in de regel een hogere slagingskans in de IE- jurisprudentie van de Hoge Raad. De slagingskansen zijn bij benadering 45% in merkenrechtelijke zaken, 30% in auteursrechtelijke kwesties, en ongeveer 15% bij octrooirecht en slaafse nabootsing. De hogere percen - In IE-zaken waarbij u zeker kunt zijn van uw zaak (voorzover die er zijn) is het mooi meegenomen dat de verliezer uw advocaatkosten (en, onder meer, kosten van andere gemachtigden en deskundigen) moet betalen. In IE-zaken waar winst niet evident is (de meeste zaken), dient naast het procesrisico dus ook het proceskostenrisico meegenomen te worden. » Waarom je medewerkers beter niet kunt motiveren. Waarom je medewerkers beter niet kunt motiveren. In onze workshops en trainingen stellen wij vroeg of laat altijd de vraag: ... Kijk op Zaken© 2005-2020 - privacy statement - proclaimer Webchimp, zorgeloos effectief online....