Gratis bibliotheek

Liturgie voorbij de Liturgische Beweging - M. Barnard

Het beste Liturgie voorbij de Liturgische Beweging Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2006
DIMENSIE: 4,53
ISBN: 9789021140933
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M. Barnard

Omschrijving:

De liturgie in onze kerken is de Liturgische Beweging voorbij?'Marcel Barnard 1957) is kerkelijk hoogleraar litur-giek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoog-leraar liturgie-wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Deze bewering van Marcel Barnard deed recent veel liturgisten schrikken. 'Barnard heeft de knuppel in het hoenderhok geworpen', schreef iemand. 'De Liturgische Beweging is pas begonnen!' riep een ander. Weer een ander stelde de uitge-slepen bedding van de traditie tegenover de hedendaagse con-text die volgens Barnard de liturgische vernieuwing bepaalt. Kortom, Barnard heeft een discussie op gang gebracht over liturgie.Op veel plekken gaat de liturgie in het spoor van de Liturgische Beweging voort, dikwijls zonder dat men zich bewust is van fundamen- tele veranderingen die er in de loop der tijd worden ingebracht. Maar er zijn ook heel ande-re tendensen zichtbaar. Klassiek-gereformeerde liturgie lijkt een revival te beleven. De Opwekkingsbundel en Evangelische Liedbundel worden alom gebruikt. Thomasvieringen trekken een eigen spoor. Migrantenkerken hebben eigen vormen van eredienst. In ver-pleeg- en ziekenhuizen, justiti inrichtingen en de krijgsmacht ontstaat liturgie in wissel-werking met de specifieke omgeving. Op internet ontwikkelen zich allerhande rituele en liturgische mogelijkheden. Kortom, het liturgische veld is complex, gelaagd en meer-duidig. In dit boekje verkent Barnard dat veld.

...che Beweging niet kon volgroeien. ... Liturgie voorbij de Liturgische Beweging ... Liturgie voorbij de Liturgische Beweging by Boekencentrum ... ... ... Wat wilde de Liturgische Beweging nu precies, hoe verhield zij zich tot haar context; wat willen eigentijdse liturgische vernieuwingsbewegingen en hoe verhouden die zich tot hun context? Liturgie voorbij de Liturgische Beweging Ontwikkelingen in de liturgie gedurende de laatste decennia 1973: Liturgische broedplaatsen 1988: Doopborgen. Profiel en profijt 1998: De weg van de liturgie. De Liturgische Beweging staa ... Liturgie voorbij de Liturgische Beweging by Boekencentrum ... ... . Profiel en profijt 1998: De weg van de liturgie. De Liturgische Beweging staat in een zekere traditie, maar er zijn op protestants erf en daarbuiten ook nog heel andere tradities aan te wijzen. ... Liturgie voorbij de Liturgische Beweging ... De liturgie in onze kerken is de Liturgische Beweging voorbij?'Marcel Barnard 1957) is kerkelijk hoogleraar litur-giek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoog-leraar liturgie-wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Deze bewering van Marcel Barnard deed recent veel liturgisten schrikken. De liturgie in onze kerken is de Liturgische Beweging voorbij?'Marcel Barnard 1957) is kerkelijk hoogleraar litur-giek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoog-leraar liturgie-wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Deze bewering van Marcel Barnard deed recent veel liturgisten schrikken. Auteur: M. Barnard, Prijs: € 18,50, ISBN/ISBN13: 9789021140933, Categorie: Boek, De liturgie in onze kerken is de Liturgische Beweging voorbij?'Marcel Barnard 1957) ... Liturgie voorbij de Liturgische Beweging | ISBN 9789021140933 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. OMSCHRIJVING. De liturgie in onze kerken is de Liturgische Beweging voorbij?'Marcel Barnard 1957) is kerkelijk hoogleraar litur-giek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoog-leraar liturgie-wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Deze bewering van Marcel Barnard deed recent veel liturgisten schrikken. T1 - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over 'Praise and Worship', Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet. AU - Barnard, M. PY - 2006. Y1 - 2006. M3 - Book. SN - 9021140934. SN - 9789021140933. BT - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Marcel Barnard - Liturgi...