Gratis bibliotheek

Horizon - Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs - Regina Stoutjesdijk

Genieten Horizon - Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs Regina Stoutjesdijk epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: augustus 2016
DIMENSIE: 3,69
ISBN: 9789088506994
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Regina Stoutjesdijk

Omschrijving:

Kinderen met gedragsproblemen worden gezien als een bijzonder uitdagende populatie om te onderwijzen en te ondersteunen. Passend onderwijs heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen met een beperking in het regulier onderwijs op te vangen. Het is daarom voor leerkrachten en intern begeleiders van zeer groot belang dat zij inzicht hebben in de manieren waarop kinderen met gedragsproblemen effectief begeleid kunnen worden en in de vooruitgang die zij laten zien. Ook is het belangrijk te weten welke kenmerken bepalend zijn voor de keuze voor een reguliere of speciale school en hoe problemen op gezinsniveau doorwerken in de klas.In Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs bespreekt Regina Stoutjesdijk deze onderwerpen door op een toegankelijke manier verslag te doen van de uitkomsten van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD en autismespectrumstoornissen. Ook biedt de auteur een overzicht van het speciaal onderwijs in Nederland en een stand van zaken van eerder onderzoek naar deze populatie. Ze sluit af met implicaties van de onderzoeksresultaten voor de onderwijspraktijk.Dr. Regina Stoutjesdijk studeerde ontwikkelingspsychologie. Zij deed beleidsonderzoek naar de indicatiestelling rondom leerlinggebonden financiering (het 'rugzakje') en wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in het cluster 4 speciaal onderwijs. Momenteel werkt zij als senior beleidsadviseur bij de Onderwijsraad.

...n met gedragsproblemen het beste kunnen worden begeleid ... Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs ... ... . In Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs bespreekt Regina Stoutjesdijk deze onderwerpen door op een toegankelijke manier verslag te doen van de uitkomsten van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD ... Het gaat dan om kinderen met bijvoorbeeld autisme, ... Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs ... ... Het gaat dan om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of gedragsproblemen. Die kunnen terecht op een school met speciaal onderwijs. In totaal zijn er in Nederland 924 ... Kinderen met gedragsproblemen worden gezien als een bijzonder uitdagende populatie om te onderwijzen en te ondersteunen. Passend onderwijs heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen met een beperking in het regulier onderwijs op te vangen. Het is daarom voor leerkrachten en intern begeleiders van zeer groot belang dat zij inzicht hebben in de manieren waarop kinderen met gedragsproblemen ... Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs. Dat is waar Altra en Horizon voor staan. Wij bieden op onze scholen extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die het nodig hebben. Horizon Onderwijs. Voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs. Dat is waar Horizon Onderwijs voor staat. Wij bieden op onze scholen extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die het nodig hebben.Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden, maar hebben één ding gemeen: ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig dan het regulier ... Het realiseren van passend onderwijs aan deze leerlingen - de zogenoemde zmolk'ers - vraagt om een integrale aanpak waarbij wordt samengewerkt met zorgpartners, ouders en collega's. Bronnen Lange, M. de, W. Matthys, D. de Veld, N. Foolen, A. Addink, A. Menting en I. Bastiaanssen (2019), 'Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming' . De zorgen in het speciaal...