Gratis bibliotheek

Oude testament in de nbg-vertaling '51 - J.A. Koole

Je vindt hier Oude testament in de nbg-vertaling '51 pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,37
ISBN: 9789061267263
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.A. Koole

Omschrijving:

none

...ling van het Nederlands Bijbelgenootschap ... PDF Het Oude Testament in de NBG-vertaIing 1951 ... . De NBG vertaling (tot 2004 ook bekend als Nieuwe Vertaling) is geruime tijd de meest gebruikte vertaling geweest in de erediensten van de Protestantse kerken. debijbel.nl is onlangs vernieuwd en al gauw kwamen er verzoeken om het kopiëren van bijbelteksten te vergemakkelijken. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat er een speciale knop is toegevoegd aan de website die het mogelijk maakt teksten zo te kopiëren dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn om te delen, of om op te nemen in een document of presentatie. Psalmen 51 NBG-vertaling 1951 (NBG51) V ... bol.com | Oude testament in de nbg-vertaling '51, J.A ... ... . Psalmen 51 NBG-vertaling 1951 (NBG51) Voor de koorleider. Een psalm van David, toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid,reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen,mijn zonde staat bestendig vóór ... Bijbel met het Oude en het Nieuwe Testament in de NBG-vertaling 1951. Deze vertaling wordt al jaren zeer breed gebruikt in de protestantse kerken. In kerkdiensten wordt hier vaak uit voorgelezen of geciteerd. Deze editie heeft een mooie soepele band in zwart (ISBN 9061266742) of bruin/donkerrood (ISBN 9061266750) met een opdruk in goud. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geens-zins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, Psalmen NBG-vertaling 1951 (NBG51) Welzalig de man die niet wandeltin de raad der goddelozen,die niet staat op de weg der zondaars,noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,die zijn vrucht geeft op zijn tijd,welks loof niet verwelkt;- al wat hij onderneemt ... Het Oude Testament als heilig boek. Christenen noemen de Hebreeuwse Bijbel het "Oude Testament", omdat zij geloven dat God door de komst van Christus het verbond vernieuwde en toegankelijk maakte voor niet-joden, zoals beschreven is in het Nieuwe Testament.In de (anonieme) Brief aan de Hebreeën, worden het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar vergeleken. De NBG vertaling uit 1951 bevat het Oude en Nieuwe Testament in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. De NBG vertaling (tot 2004 ook bekend als Nieuwe Vertaling) is geruime tijd de standaard vertaling geweest in de erediensten van de Protestantse kerken. Recensie: J.A. Koole, Het Oude Testament in de NBG-vertaling 1951 van der Woude, A. S., 1997, In : Kerk en Theologie. 1997, In : Kerk en Theologie. Het Oude Testament in de NBG-vertaling 1951 : ontstaansgeschiedenis, receptie en revisie van een Ned. EAN-code: 9789061267263-A Levertijd: Binnen 1 werkdag in huis! Dit boek is tweedehands en kan strepen of aantekeningen bevatten. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jeremia ; hoofdstuk 51. ... 1 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal een verdervenden wind opwekken tegen Babel, en tegen degenen, die daar wonen in het hart van degenen, die tegen Mij opstaan.. 2 En Ik zal Babel wanners toeschikken, die haar wannen, en haar land uitledigen zullen; want zij zullen ten dage des kwaads van rondom tegen haar zijn. GROTE LETTER BIJBEL in de NBG-vertaling 1951 : deel 5 -Het nieuwe testament - 4e druk ... Gebruikt is de NBG-vertaling van 1951. ... Van God gesproken : een keuze uit het Oude Testament in chronologische volgorde - NBG (3e druk 1974) De kortste woorden zijn de eenletterige woorden o en u. 's en 't komen ook voor, maar zijn verkorte vormen van des en het. Langste woorden in het Oude Testament: langste: dubbel-loons-dagloner (21) DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page to...