Gratis bibliotheek

De kerk heeft de toekomst - Eric Bouter

Genieten De kerk heeft de toekomst Eric Bouter epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2020
DIMENSIE: 5,48
ISBN: 9789059991644
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Eric Bouter

Omschrijving:

Al tweeduizend jaar kleurt de Kerk de wereldgeschiedenis. De ene periode meer op de voorgrond en in een volgend tijdperk meer op de achtergrond. Als zij op de voorgrond stond, kwamen de tekortkomingen van de Kerk duidelijk aan het licht.Als je lid bent van een kerkelijke gemeente weet je je verbonden met mensen van 'alle plaatsen en alle eeuwen', die iets hebben met God en zijn Zoon Jezus Christus. Wereldwijd hebben vele mensen met jou het Leven in de Kerk gevonden.Maar wat is de Kerk? Is het een plek waar je naartoe gaat? Is zij een vereniging van mensen met eenzelfde geloofsovertuiging? Of is de Kerk meer dan dat, en misschien wel een werk van God? En, heeft de Kerk eigenlijk nog toekomst, nu steeds vaker de kerkdeuren in onze woonomgeving gesloten blijven? In 1 Korinthe 12:13 staat: 'Wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.' Wat hebben deze woorden van kerkplanter Paulus ons te zeggen in deze tijd van kerkelijke versnippering?Voor iedereen die zich betrokken weet bij de Kerk als Lichaam van Christus geeft dit boek van dr. Eric Bouter genoeg stof tot nadenken. Hier en daar zal het misschien schuren. Maar wrijving brengt glans.

...ers zijn het erover eens dat het tempo waarin onze samenleving verandert niet meer omlaag zal gaan ... De kerk heeft de toekomst - 9789059991644 - Hertog ... . Ja, de Kerk heeft toekomst! Niet de structuren maar haar 'zijn'. 'Kerk' wil zeggen: het Verbond tussen God en zijn volk beleven. Als wij tot een gemeenschap groeien waar die verbondenheid tussen God en zijn volk wordt waar gemaakt en ervaren, mogen wij spreken van een Kerk. Dit wijst ook op onze verantwoordelijkheid voor elkaar. De toekomst van de kerk: de wereld op de wederkomst van de Heiland voorbereiden President Russel ... De kerk heeft de toekomst, Eric Bouter | Donner ... . De toekomst van de kerk: de wereld op de wederkomst van de Heiland voorbereiden President Russell M. Nelson De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bereidt de wereld voor op de dag dat 'de aarde vol [zal] zijn van de kennis van de Heere' ( Jesaja 11:9 ). De jeugd heeft de toekomst, maar de jonge boer ook? DOETINCHEM - Is er nog toekomst voor jonge boeren? Drie 17-jarige studenten op het Zone College in Doetinchem geven de moed niet op. Al tweeduizend jaar kleurt de Kerk de wereldgeschiedenis. De ene periode meer op de voorgrond en in een volgend tijdperk meer op de achtergrond. Als zij op de voorgrond stond, kwamen de tekortkomingen van de Kerk duidelijk aan het licht.Als je lid bent van een kerkelijke gemeente weet je je verbonden met mensen van 'alle […]...