Gratis bibliotheek

Staat Van Veiligheid - Madelon de Keizer

Je vindt hier Staat Van Veiligheid pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2007
DIMENSIE: 9,43
ISBN: 9789057305115
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Madelon de Keizer

Omschrijving:

De bundel Staat van veiligheid stelt veiligheid centraal. Niemand zal ontkennen dat veiligheid belangrijk is. En de betekenis van het begrip lijkt op het eerste gezicht nogal duidelijk. Maar bij nadere beschouwing roept veiligheid echter een scala van vragen op. Het begrip is een vat vol paradoxen. Dit zal in deze bundel vanuit vele perspectieven voor het voetlicht worden gebracht door historici, filosofen, veiligheidsspecialisten, juristen en cultuurwetenschappers. Daarbij vormt de omgang van de Nederlandse staat met veiligheid vanaf 1900 de rode lijn.Veiligheid is beslist geen statische, utopische toestand die we met effectiever bestuur en efficiëntere organisaties kunnen benaderen. Veeleer is veiligheid een dynamisch proces, een streven. Veiligheid verwijst naar een complex geheel van onderling samenhangende vragen over het vormgeven van een gemeenschap, waarin ieder individu een verantwoordelijkheid heeft. Hoewel veiligheid en de staat traditioneel sterk verbonden zijn geweest, valt deze gemeenschap niet vanzelfsprekend samen met de staat. Veiligheid trekt daarom ook niet alleen tegenwoordig de belangstelling. In de hele twintigste eeuw duikt het begrip op. En wel steeds wanneer de vorm en identiteit van de staat ter discussie staan. De vraag naar hoe we meer veiligheid krijgen blijkt niet beantwoord te kunnen worden zonder de vraag te stellen wiens veiligheid nagestreefd wordt. Staat van veiligheid is geschreven door specialisten op het gebied van geschiedenis, defensie, rechtsgeleerdheid, cultuurwetenschappen, nieuwe media en filosofie.

...er discussie staan. De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft drie hoofdtaken: de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel; De staat van veiligheid 2012 1 ... Rapport Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven ... ... . Inleiding Voor u ligt de Staat van veiligheid 2012 van de gemeente Dordrecht. In deze rapportage zetten wij op basis van verschillende bronnen een aantal kengetallen en onderzoekgegevens over het jaar 2011 op het gebied van veiligheid op een rij. Het totaal schetst een beeld van de objectieve en Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden. 12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de ... Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds ... ... . Inleiding Voor u ligt de Staat van veiligheid 2012 van de gemeente Dordrecht. In deze rapportage zetten wij op basis van verschillende bronnen een aantal kengetallen en onderzoekgegevens over het jaar 2011 op het gebied van veiligheid op een rij. Het totaal schetst een beeld van de objectieve en Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 aangeboden. 12-08-2019 Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijven 2018 met bijbehorende rapportenbundel aangeboden. De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 is de zesde jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland. Stichting School & Veiligheid organiseert, met steun van het ministerie van OCW, in oktober 2020 een conferentie om het gesprek over gendergelijkwaardigheid binnen het onderwijs te helpen openen. Doel is om samen met leerkrachten en andere betrokkenen in het onderwijs (po, vo én mbo) na te denken over gender in het onderwijs. Wanneer er een ramp plaatsvindt, is het van het grootste belang dat de rampenbestrijding in orde is. Maar hoe kun je weten of alle hulpverleningsdiensten en bestuurders voorbereid zijn op een ramp? De Inspectie Justitie en Veiligheid verzamelt informatie hierover in de Staat van de Rampenbestrijding. Door deze informatie kan de minister van Justitie en Veiligheid zich een beeld vormen van hoe ... De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de zogenaamde Brzo-bedrijven in Nederland in 2015. Het rapport is opgesteld onder coördinatie van het ministerie van Veiligheid Maatschappelijk opgave Nieuwe vormen onveiligheidsgevoel : In de huidige samenleving zijn onveiligheidsgevoelens steeds vaker verbonden aan mondiale politieke ontwikkelingen (radicalisering), zorg om verwarde personen, ondermijning van gezag en aan de opkomst van uiteenlopende vormen van cybercriminaliteit. De bundel Staat van veiligheid stelt veiligheid centraal Niemand zal ontkennen dat veiligheid belangrijk is. En de betekenis van het begrip lijkt op het eerste gezicht nogal duidelijk. Maar bij nadere beschouwing roept veiligheid echter een scala van vragen op. Het begrip is een vat vol paradoxen, hetgeen in deze bundel vanuit vele perspectieven voor het voetlicht wordt gebracht door ... Noije, L. van (2017). Sociale veiligheid. In: R. Bijl, J. Boelhouwer en A. Wennekers (red.), De sociale staat van Nederland 2017 (p. 268-305). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Noije, L. van en J. Iedema (2017). Achtervolgd door angst. Een kwantitatieve vergelijking van angst voor slachtofferschap met een algemeen gevoel van onveiligheid. TY - BOOK. T1 - Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900. A2 - de Keizer, M. A2 - Roels, S. N1 - Reporting year: 2007 Metis note: met o.a. Stephanie Roels Er zijn 2 vacatures (NL of FR) bij het Selectieteam van de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel). Het selectieteam maakt onderdeel uit van de dienst HRM van de Veiligheid van de Staat en staat in voor de organisatie en coördinatie van de alle interne (mobiliteit en bevordering) en externe selecties. De HRM-dienst situeert zich binnen de stafdirectie, de ... Roels, S 2007, Staat van veiligheid? Inleiding op een allesbehalve statisch begrip. in M de Keizer & S Roels (eds), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900. vol. 18, Jaarboek NIOD, NIOD, Amsterdam. Hoe staat het met de aanpak van de veiligheid op het spoor? Gepubliceerd op 28-05-2020 om 11:48 ANALYSE - Op dit moment wordt de Europese norm voor botsveiligheid (EN-15227) aangepast, die ervoor moet zorgen dat de overlevingsruimte voor de machinist zich in de cabine bevindt en dat daarnaast een vluchtroute aanwezig moet zijn. Staat van de Sector Geothermie: Ook aardwarmte moet veilig gewonnen worden. ... De toezichthouder vindt het ook van groot belang dat, vanuit het perspectief van veiligheid en mil...