Gratis bibliotheek

Vertrouwen op het recht - Hirsch Ballin

Hirsch Ballin boek Vertrouwen op het recht Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1982-01-01
DIMENSIE: 10,33
ISBN: 9789014032221
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Hirsch Ballin

Omschrijving:

Vertrouwen op het recht

...an stapled claims tot aan het vertrouwen in de faillissementscurator ... 10 tips om vertrouwen op te bouwen - Coach Jan ... . 'Rechtsverwerking' wil zeggen dat iemand recht op een gegeven moment is 'verwerkt'. Wanneer iemands recht is verwerkt, kan hij geen beroep meer doen op dat recht, ondanks dat het nog niet is verjaard. Dat levert een aparte situatie op, ook omdat rechtsverwerking wordt niet met zoveel woorden genoemd in de wet. Net als burgers hebben patiënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid ... bol.com | Vertrouwen op het recht, Hirsch Ballin ... ... . Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt en arts kan er een goede vertrouwensband worden opgebouwd, wat het verloop van de behandeling kan bevorderen. De rechten van patiënten en de […] welke mate en onder welke voorwaarden dit vertrouwen door het recht beschermd wordt. Daarbij staat de theorie van het rechtmatig opgewekt vertrouwen - of vertrouwensleer - centraal. 4. Het belang van het rechtmatig opgewekt vertrouwen is niet te onderschatten. In hun recent werk Algemeen Deel. Wanneer dit vertrouwen er niet is, loopt u sneller het risico dat betrokkenen zich bijvoorbeeld beroepen op het recht op inzage. In deze tijd, waar kennis en data voor elke organisatie van belang zijn, is het belangrijk dat u hierop inspeelt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) stelt strenge eisen aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. Daarvan kan slechts sprake zijn als er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.In een recente uitspraak van 19 juli ... De vertrouwensleer of vertrouwensbeginsel raakt meerdere gebieden van het recht. Hoofdregel is dat een partij mag vertrouwen op uitlatingen en uitgaan van gedragingen van de wederpartij. Op woensdag 18 januari 2017 organiseert het profileringsgebied Politieke Legitimiteit (Universiteit Leiden), in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (programma Passend Contact met de Overheid) en Servicepunt71 het symposium "Vertrouwen in de overheid en het recht.Van theorie naar praktijk". het vertrouwen in het functioneren van de rechtspraak als systeem zien de auteurs als institutioneel vertrouwen. Daar is wat voor te zeggen maar hier maken we toch de keuze om vertrouwen in de rechtspraak en de rechter, gezien de afstand tot de burger, beide op te vatten als institutioneel vertrouwen. Het concept sociaal vertrouwen reserveren ... In Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht vindt u verdieping en discussie omtrent uiteenlopende vertrouwensonderwerpen. Van het toezicht op financiële markten tot de bescherming van Nederlandse vennootschappen tegen buitenlandse investeerders. Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via [email protected] of 036 522 7007. Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht: Consument Consumentenkoop A-contrario Gerechtvaardigd vertrouwen Acceptatiedatum Aandeel Aanbod Beide werkwoorden komen voor in combinatie met vertrouwen. Schaden betekent 'schade toebrengen (aan)', schenden beteke...