Gratis bibliotheek

Mishandeling door kinderen - Ingrid Ponjaert-Kristoffersen

Genieten Mishandeling door kinderen Ingrid Ponjaert-Kristoffersen epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1999-12-04
DIMENSIE: 11,44
ISBN: 9789033443602
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Ingrid Ponjaert-Kristoffersen

Omschrijving:

Niet alle kinderen zijn altijd even braaf, lief, gehoorzaam en beleefd. Wel integendeel! Veel kinderen zijn wel eens opstandig, brutaal, achterbaks, ondeugend en ongehoorzaam. Ze spreken hun ouders tegen, plagen of pesten hun broer of zus en maken scènes over het huiswerk of hun kamer die dringend aan een opruimbeurt toe is. Op de koop toe tonen ze zich wel eens onnodig agressief ten opzichte van derden. Hoewel ze zich dus bijzonder 'lastig' kunnen gedragen, kan men al deze kinderen toch als vrij normale volwassenen in wording beschouwen. Sommigen gaan echter te ver. Ze bedreigen, pesten en mishandelen hun ouders, broers en zussen. Door hun gedrag ontstaat een ware terreur. Dit boek handelt over adolescenten die de grenzen van het toelaatbare overtreden. In dit boek wordt aandacht besteed aan behandeling en preventie. Het boek bevat tevens een hoofdstuk dat het geweld ten opzichte van leerkrachten en medeleerlingen in een breder perspectief plaatst.

... als het potje even vol zit Te lang ... Het is pijnlijk en schadelijk voor jou en eventuele kinderen in de relatie om zo door te blijven gaan ... Kindermishandeling - Wikipedia ... . Het is belangrijk dat je leert meer voor jezelf te kiezen en je grenzen aan te geven. Onder psychische/geestelijke mishandeling valt de herhaaldelijk verbale agressie, het kleineren of het zich minderwaardig laten voelen van het kind. Er is geen beter manier om kinderen emotioneel aan je te binden dan door ze geestelijk te mishandelen. Terwijl het doel van opvoeding is dat je je kinderen emotioneel van je losmaakt. Mishandeling van kinderen is meer dan lichamelijke mishand ... Huiselijk geweld | politie.nl ... . Terwijl het doel van opvoeding is dat je je kinderen emotioneel van je losmaakt. Mishandeling van kinderen is meer dan lichamelijke mishandeling. Naast kinderen die worden geslagen en op andere manieren worden gestraft, kunnen kinderen ook psychisch mishandeld worden of emotioneel verwaarloosd. ... Een kind dat als baby te weinig wordt vastgehouden kan zelfs overlijden door dit gebrek. Jan heeft twee kinderen, die nu 12 en 14 jaar oud zijn. Hij merkte dat hij door de geestelijke en fysieke mishandeling door zijn ouders problemen heeft met het omgaan met zijn eigen kinderen. Mishandeling betekent letterlijk: het verkeerd behandelen van iemand. Enkel het verkeerd behandelen van iemand (door bijvoorbeeld afspraken niet na te komen) is echter niet voldoende voor een strafrechtelijke veroordeling. Bescherm je kinderen. Laat je kinderen niet het slachtoffer worden van dezelfde mishandeling die jou ten deel is gevallen. Als je ouders buitenproportioneel kritisch of beledigend naar je kinderen toe zijn, kom dan tussenbeide. Beëindig het gesprek of neem het besluit om er niet meer heen te gaan. Dat betekent dat bijna 10% van de kinderen mishandeling heeft ervaren. Als we kijken naar de specifieke vormen van mishandeling die hierboven zijn genoemd, blijkt dat emotionele en educatieve verwaarlozing het vaakst voorkomen, gevolgd door fysieke verwaarlozing. 2 Fysieke en emotionele Psychische mishandeling of ... Veel kinderen die psychisch mishandeld zijn krijgen later problemen met het aangaan van intieme relaties. Ze zijn wantrouwend, of zó onzeker dat een gelijkwaardige relatie onmogelijk wordt. Psychische hulp nodig Een aantal slachtoffers wordt op veel latere leeftijd nog achtervolgd door de ... Plegers zijn in de meeste gevallen de kinderen of kleinkinderen (52%), gevolgd door de (ex-) partner (33%). Ook anderen kunnen pleger zijn zoals overige familieleden, kennissen, buren en zorgprofessionals. 6. Hoe weet je of iets mishandeling of dat iets onvoldoende zorg is? De scheidslijn tussen mishandeling of onvoldoende zorg is soms flinterdun. Naast actieve mishandeling gaat het ook om verwaarlozing. In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling varieert de ernst van licht tot zeer zwaar. De duur en frequentie van het geweld bepalen mede de ernst van de mishandeling. Er doet zich een stijgende trend voor, enerzijds door een betere bekendwording en dus een preciezere registratie, anderzijds door een toename van éénouder- en nieuwsamengestelde gezinnen. In Nederland toont een verkennend onderzoek van TNO en Movisie (2014) aan dat er in 2012 een totaal aantal meldingen van 9500 zijn binnengekomen over jongeren die een ouder mishandelden. Veel mishandeling of huiselijk geweld gebeurt thuis. Bijvoorbeeld door ouders, broer, zus, een stiefouder of andere mensen die dichtbij je staan. Dan wordt het ook wel 'huiselijk geweld' genoemd. Als er kinderen/jongeren bij betrokken zijn dan noemen we het meestal kindermishandeling. Maar kindermishandeling kan ook ergens anders gebeuren. Mishandeling door kinderen : de doos van Pandora? Ingrid Ponjaert-Kristoffersen, Peter Adriaenssens Published in 1999 in Leuven by Acco Woord vooraf (Peter Adriaenssens) 1....