Gratis bibliotheek

Strategisch denken in arme wijken - K.M. van Steensel

Het beste Strategisch denken in arme wijken Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,36
ISBN: 9789069621470
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: K.M. van Steensel

Omschrijving:

Het verschijnsel achterstandswijken haalt steeds vaker de Nederlandse kranten. Terecht, want het is een hardnekkig probleem. Ondanks allerlei maatregelen om het tij te keren, zijn er nog altijd wijken waarin de kansarmen zich concentreren. Er dreigt hieer en daar zelfs een 'cultuur van de armoede, te ontstaan, waarin mensen erin berusten dat zij bij de normale maatschappij geen aansluiting hebben enzich tot allerlei informele circuits wenden. De situatie in deze wijken is echter verre van hopeloos. In wat men zo gemakkelijk 'achterstandswijken' noemt, is veel potentie aanwezig. Daarop kan en moet snel worden ingespeeld. Wanneer die potentie immers te lang genegeerd wordt, gaan mensen hun eigen omgeving creëren . Segregatie kan dan het gevolg zijn.

...portclubs Top 100 rijkste wijken 1993 In een aantal woonplaatsen komen meerdere rijke wijken en rijke straten in een wijk voor ... PDF Download PSYCHOLOGIE IN HET DAGELIJKS LEVEN ... . Vandaar dat er (schijnbaar) enkele dubbele vermeldingen voorkomen. Alleen wijken met meer dan honderd bewoners zijn opgenomen. De gemeente Blaricum gaat haar inwoners in juni 2020 vragen om mee te denken over een nieuwe strategische visie. De visie gaat over de vraag: wat is belangrijk om in 2030 fijn te kunnen wonen en leven in Blaricum? De huidige strategische visie dateert uit 2010. Het is dus belangrijk om deze visie te actualiseren. Alle huishoudens in Blaricum ontvangen een ansichtkaart met vragen over ... Strategisch denken is een manier om richting aan je leven ... ... . Het is dus belangrijk om deze visie te actualiseren. Alle huishoudens in Blaricum ontvangen een ansichtkaart met vragen over hoe zij ... Kwetsbare wijken in beeld 6 1 Inleiding Veel steden groeien en zijn aantrekkelijker dan ooit. Onder de vlag van stedelijke vernieuwing is de afgelopen decennia een langlopend beleidsprogramma gevoerd, aangejaagd door budgetten van het Maar arme mensen in een gemengde wijk trekken zich niet op aan hun rijkere buurtgenoten. ... Toch denken beleidsmakers dat die afstand kan worden overbrugd door mensen door elkaar te laten wonen. Strategisch denken en doen. We willen in dit artikel stil staan bij de ontwikkeling en veranderingen in het denken over 'strategic planning' en 'strategic thinking'. Vele grote denkers hebben zich over het fenomeen strategie gebogen. Alfred Chandler, een van de grootste 'business' historici (Forbes 2006), maakte in zijn denken onderscheid in de strategie en de structuur waarlangs de strategie ... Erik Snel en Godfried Engbersen stellen dat de behoefte aan burgerinitiatieven het grootst is in kwetsbare wijken. Uit ons driejarig onderzoek blijkt dat wijkbewoners die initiatieven ontplooien geregeld op barrières stuiten. Gemeenten kunnen daar meer aan doen. Een weinig oplettende lezer kan uit het verhaal van Snel en Engbersen concluderen dat bewoners in arme Rotterdamse […] Tegelijkertijd benadrukt Berkane dat ook de meest kwetsbare mensen welkom zijn in de wijk. "In buurten als deze heb je veel sociale controle. Er wonen niet alleen maar arme, miezerige, zielige mensen. Over strategisch denken | John Lewis Gaddis. Een masterclass over Herodotus, Sun Tzu, Von Clausewitz en andere grote strategen. Zet op mijn lijst . John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert over militaire- en politieke strategie aan Yale. Obama mist strategisch kompas in Syrië-crisis. Arme Amerikanen. Er is niet zo vaak reden dat te zeggen, maar nu wel. Per week wordt hun positie in de Syrië-crisis penibeler. Zeker: voor álle spelers is Syrië een mijnenveld. Maar bijna iedereen heeft een duidelijke strategische prioriteit. Voor het regime van Assad is dat: overleven. wijken: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Vorige week kwam het vijfde 'Kinderen in Tel'-rapport uit. Het nieuws was somber: ondanks alle inspanningen gaat het niet beter met de 200.000 kinderen die het al het allermoeilijkst hadden. Zij groeien nog steeds op in slechte wijken, onder slechte sociaal-economische omstandigheden. De gevolgen voor hun individuele ontwikkeling en kansen in het onderwijs zijn groot. Maar de reden om te stoppen verschilt sterk voor mensen met een arme, of een rijke mindset. Iemand met een rijke mindset stopt een advertentie-campagne, omdat de statistieken uitwijzen dat de conversie te laag is en niet genoeg gaat verbeteren. Een arme mindset stopt omdat het te moeilijk bleek, en de ROI van de eerste week niet hoog genoeg was. "Steden denken vaak dat ze het goed doen door flink te investeren. ... Arme wijken zijn een verzamelpunt van kwetsbare mensen. Gevolg: de leefbaarheid gaat hard achteruit....