Gratis bibliotheek

Doel en middel - W. Fritschy

Genieten Doel en middel W. Fritschy epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,48
ISBN: 9789071617942
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: W. Fritschy

Omschrijving:

Aspecten van financieel overheidsbeleid in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. Financieel overheidsbeleid heeft in heden en verleden altijd in dienst gestaan van zowel staatkundige als sociaal-economische doelstellingen. De middelen waarover de overheid in dit kader beschikt zijn steeds geweest: uitgavenpolitiek, ontvangstenbeleid en schuldpolitiek. De wijze waarop deze middelen voor de te bereiken doeleinden worden aangewend zijn echter sterk afhankelijk van de heersende maatschappelijke omstandigheden. Deze bundel maakt dat zichtbaar aan de hand van een aantal, grotendeels op primaire bronnen gebaseerde case-studies uit de geschiedenis van het financieel overheidsbeleid in de Nederlanden. De bijdragen varieren van het op behoud van onafhankelijkheid gerichte beleid van het eigenzinnige gewest Gelre onder Karel V tot het bezuinigingsbeleid van de kabinetten-Lubbers, en van een onderzoek naar de belasting die men in Drenthe in de zeventiende eeuw aan de Spaanse vijand bleef betalen tot de gewoonte om sociale zekerheidsuitgaven niet in de rijksbegroting op te nemen.

...) Manier 9) Medicament 10) Medicijn 11) Medium 12) Onderdeel van een romp 13) Overleg 14) Plaats in de Benelux 15) Plaats in Nederland 16) Plaats in Overijssel Doel en middel lopen dit keer welbewust door elkaar ... AVG Deel III: Verwerker, verwerkingsverantwoordelijke en ... ... . De volgende logistieke afval- (pardon: grondstof-) keten dient zich alweer aan: luiers. Een tamelijk hopeloze zooi, maar het doel heiligt de middelen. Hugo Bellaart is gemeenteraadslid (woordvoerder milieu & duurzaamheid) van de VVD in Gooise Meren . Dit is het tweede deel van het verhaal over lichamelijke opvoeding als doel en als middel. In het eerste deel ging het over bewegen als doel voor de lessen bewegingsonderwijs en de verhouding van de drie doelg ... middel - Vertaling Nederlands-Engels ... . Dit is het tweede deel van het verhaal over lichamelijke opvoeding als doel en als middel. In het eerste deel ging het over bewegen als doel voor de lessen bewegingsonderwijs en de verhouding van de drie doelgebieden 'kwalificering, subjectivering en socialisering' bij de planning van de lessen en in de lespraktijk. Doel en middel SANDER VAN WALSUM 12 april 2014, 0:00. Geheime opnamen uit de losse pols doen geen recht aan de ernst en de complexiteit van pesten. Aan de goede bedoelingen van de makers van het televisieprogramma Project P hoeft niet te worden getwijfeld. Natievorming van Suriname doel, en geen middel. ... De enige reden om dat doel te bereiken zou zijn de partij open te gooien voor alle rassen en er een multiraciale partij van te maken. Op zich ben ik van mening dat anno 2020 waarbij onder andere zoveel gemengde huwelijken worden gesloten, ... Doel en middel kunnen ook in elkaars verlengde liggen 'Sport als doel' en 'sport als middel' worden in deze discussie meestal tegenover elkaar geplaatst. 'Sport als middel', de instrumentalisering Alias externe verbondenheid. Sport als middel om doelen op andere beleidsterreinen, zoals gezondheid, welzijn en economische groei, te ... Doel en middel: innovatie, big data en privacy. Natascha van Duuren. 24 april 2017 - 4 minuten leestijd. Het verzamelen van persoonsgegevens mag alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (artikel 7 en 9 Wbp en artikel 5, eerste lid en sub b en c, AVG). Vertalingen van 'doel en middelen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. De digitale transitie, ook die in de spoorsector, is volgens high-tech bedrijf Thales vaak gericht op technologie, maar dat zou volgens business development manager Nina van Lanschot slechts een middel moeten zijn om een bepaald doel te bereiken. Vier technologieën staan centraal bij de digitale transitie: cybersecurity, Internet of things (IoT), Big data en Artificial […] Je zou dus kunnen afvragen wat nu het middel is en wat het doel is. Het lijkt dat de marathon het middel is dat mij uitdaagt om mijn doel (hardlopen) te bereiken. Doen waar je plezier in hebt. Terug naar doelen in het algemeen. Veel doelen worden niet bereikt omdat de weg daar naar toe lastig is, obstakels kent en soms saai of wel erg lang ... doel en als middel' binnen de opleiding. En in de laatste plaats de inhoud van de 'Eerste pagina' van de voorzitter van de KVLO, Jan Rijpstra, over de vele naams-aanduidingen van ons vak. In mijn notitie gebruik ik als naamsaanduiding van ons vak het begrip 'Lichamelijke Opvoeding'. Dat doe ik op formele Doel en middel. Net als in een ander artikel grijp ik terug naar de uitspraken van Premier Rutte tijdens zijn eerste toespraak. Hierin zei hij dat groepsimmuniteit het doel was. Ik blijf erbij dat dat de enige juiste doelstelling is. Een dag later werd dit veranderd, het doel was niet groepsimmuniteit meer, maar groepsimmuniteit door vaccinatie. Willem Böttger: "open innovatie is een middel om meerwaarde te creëren.Wanneer je echter met een groep bedrijven uit het MKB in een project werkt waar open innovatie een doel is om bijvoorbeeld werkgelegenheid te creëren, of om een marktsegment te vergroten, dan is het uiteindelijke doel vaak een stap te ver. Doel is dus om de ontvanger te 'leren' welke voordelen horen bij het product/ merk/ organisatie. (Eventueel moet je hem 'afleren' om de 'verkeerde' voordelen/ nadelen toe te kennen aan het product/ merk/ organisatie.) Kies de juiste positioneringsstrategie. Lees ook: Laddering interview; Laddering en middel-doelketen: zakelijk.infonu.nl Sociale cohesie is doel en middel tegelijk. De leus 'werk, werk, werk' zal de komende kabinetsperiode verbreed moeten worden tot 'werk, scholing, inkomen'. Doel en middel. Een paar keer per jaar schrijf ik een column voor de ND-rubriek 'Sporen'. Op zoek naar sporen van Gods koninkrijk. Vandaag over de gelijkheid van doel en middel. 110 x bekeken Lees ook: De nieuwe geest van het kapitalisme (De Groene Amsterdammer) Taal als middel Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein Colofon ... doel van de Wmo en de Jeugdwet. Daarom zou de aanpak van...