Gratis bibliotheek

Integraal bestuur - none

none boek Integraal bestuur Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1998-05-01
DIMENSIE: 8,3
ISBN: 9789053562949
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Vier publiek-private verbanden waarin overheden samen met maatschappelijke partners beleid maken en uitvoeren (aids/hiv-beleid, mestbeleid, het convenant huisartsen en de bepaling van mac-waarden), vormen de basis voor een interdisciplinaire toets van deze eigentijdse bestuursvorm. De toetssteen wordt ontleend aan het bestuursrecht, de bestuurssociologie en de rechtssociologie. De drie trefwoorden uit de ondertitel staan daarbij centraal. Afsluitend wordt de spanning tussen stabiele rechtsverhoudingen en de eisen van slagvaardig bestuur behandeld, die zo kenmerkend zijn voor dit type bestuur.

...ngegeven. Integraal bestuur Barend Deetman was tot 1 mei 2002 directeur Onderwijs van de gemeente Groningen ... Congres: Sturen op integraal werken - Binnenlands Bestuur ... . Momenteel is hij manager Cultuur & Welzijn van de provincie Drenthe. Na het aantreden van het college in 1998, hebben we een discussie gevoerd over de gewenste verhouding tussen het gemeentebestuur en het openbaar onderwijs. De conclusie luidde Onze 175 medewerkers werken samen en integraal, om zo het beste resultaat te behalen. Als algemeen directeur/gemeentesecretaris draag je deze cultuur uit en staat jouw deur voor iedereen open ... Congres: Sturen op integraal werken - Binnenlands Bestuur ... . Als algemeen directeur/gemeentesecretaris draag je deze cultuur uit en staat jouw deur voor iedereen open. We staan voor een 'Kansrijk Koggenland' en creëren kansen voor onze inwoners, ondernemers, medewerkers en bestuur. een integraal huisvestingsplan. In de praktijk zijn er uiteenlopende vormen van samenwerking te vinden. ... Voorbeeld reglement onderdeel bestuur en organisatie 3 5 5 5 9 10 11 16 6-7 12-13 18-19 20 22 28 30 Colofon Op weg naar een IKC is een publicatie van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt goed gefundeerde en actuele postacademische opleidingsprogramma's voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wetenschap en praktijk. Omdat je als teamleden gezamenlijk vanuit meerdere disciplines over veel kennis en kunde beschikt, kun je samen met je collega's breed kijken naar vragen van inwoners. Een generalistische en integrale werkwijze zorgt voor verbinding in het team en biedt jou als beroepskracht de ruimte om je eigen competenties maximaal in te zetten. Dilemma's in de samenwerking Samenwerken kan Maar die heeft voor al dat Integrale veel te weinig tijd, dus delegeert hij het eigen Integraal zijn naar jou. Nee-hee, niet verder delegeren of terug delegeren, dat mag niet! Dan ben je niet In-te-graa-haal! Ik dacht: zo, die frustratie over die onzin over die Integrale Management flauwekul, daar ben ik nu wel klaar mee. Recentelijk werd ik door een IVK alumni benaderd met de vraag of ik mijn ervaring met het doorstuderen na het behalen van mijn Hbo met haar kon delen. De conversatie die hieruit ontstond bracht mijn gedachten op verschillende momenten terug bij die onzekere, wispelturige fase waarin ik mijzelf een tweetal jaar eerder begaf. In de zomer van 2011 was ik als… Waarom is dit belangrijk? Het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid (artikels 4 en 7) wil lokale besturen ondersteunen in het voeren van een lokaal sociaal beleid en hen stimuleren om daarbij een regierol op te nemen. Die regierol behelst verschillende niveaus. Op strategisch niveau gaat het om de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid door het lokaal bestuur, in ... Kennisbankonderwerpen: Verandermanagement, Zelforganisatie en zelfsturende teamsIntegraal management is in de meeste bedrijven al tientallen jaren gemeengoed. Bij de overheid wordt er echter volop mee geëxperimenteerd. Dat gaat niet altijd even goed, betogen Casper Stam en Hylke Wierda in Overheidsmanagement. Zij bepleiten daarom een systeem van collegiaal management. Integraal huisvestingsplan onderwijs: Beeld en geluid: Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IV: Beeld en geluid: VANG (Regio GAD) Beeld en geluid: Ontwikkelingsvisie Mariënburg: Beeld en geluid: Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen) Beeld en ... De opleiding Integrale Veiligheidskunde. Je onderzoekt veiligheidsvraagstukken. Bekijkt ze van juridische, economische, psychologische en bestuurskundige kant. Je wordt de spin in het web die problemen signaleert, projecten opzet en de veiligheid bewaakt. Bij een grootschalige ramp. Maar ook gewoon in steden en buurten....