Gratis bibliotheek

Jeugdzorg in kaart - N. Zwikker

N. Zwikker Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2008
DIMENSIE: 10,59
ISBN: 9789085600497
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: N. Zwikker

Omschrijving:

Jeugdzorg in kaart 2e druk is een boek van Niels Zwikker uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789085600497 Hoe ziet de jeugdzorg eruit? Welke voorzieningen zijn beschikbaar voor de verschillende problemen? Wie werken er in de jeugdzorg en binnen welke regelgeving werken zij?Het zijn vragen waar niet alleen cli nten van de jeugdzorg, maar ook professionals, managers en beleidsmakers dagelijks mee te maken hebben. Dat hier niet altijd goed zicht op is komt doordat de jeugdzorg een breed en divers terrein is van tal van voorzieningen die in een complexe samenhang werken aan het ondersteunen en begeleiden van jeugdigen en hun gezinnen. Vaak is er sprake van een overlap tussen taken, wet- en regelgeving en beroepsuitoefening.Jeugdzorg in kaart probeert hierin duidelijkheid te scheppen. Het biedt een helder overzicht van wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de jeugdzorg. De publicatie laat zien welke vormen van beroepsuitoefening er in de jeugdzorg zijn en binnen welke voorzieningen deze zijn ondergebracht. Het boek is tot stand gekomen met behulp van de brede inbreng van partijen die werkzaam zijn in de preventieve en curatieve (inclusief justitile) jeugdzorg.De sector besteedt de komende jaren veel aandacht aan het beter toerusten en faciliteren van al diegenen die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders. Een eerste aanzet hiertoe is het opstellen van een Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. De huidige publicatie Jeugdzorg in kaart maakt deel uit van het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg en is daarmee een van de producten van dit actieplan. Het materiaal dat in deze publicatie is beschreven vormt de basis voor het ontwikkelen van de beroepenstructuur en levert een eerste bijdrage aan de professionalisering van alle betrokkenen in de jeugdzorg.De auteurs zijn werkzaam bij MOVISIE Beroepsontwikkeling en hebben dit document gemaakt als uitvoerders van het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut.

...ugdhulp. Therapie en coaching Zwangerschap en seksualiteit Opvoeding en gedrag ... Kaart van 42 jeugdregio's | VNG ... . Justitie. HALT ... [email protected] ... Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor jeugdzorg. Aanvragen van een pgb voor het organiseren van jeugdzorg/jeugdhulp. Pgb-jeugdzorg. Met een pgb voor jeugdzorg krijg je een budget waarmee je voor jouw kind de nodige hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen en organiseren, bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. Al sinds ik vanmorgen opstond met kranten vol 'recentralisatie', schrijft Je ... Tools en hulpmiddelen - Residentiële jeugdhulp | NJi ... . Al sinds ik vanmorgen opstond met kranten vol 'recentralisatie', schrijft Jeroen Hoenderkamp, probeer ik als early believer in de decentralisaties te achterhalen of mijn scepsis over de ingreep in de jeugdzorg van minister Hugo de Jonge nu komt omdat ik het ongelijk niet wil toegeven, of omdat het echt vooral politiek paniekvoetbal is, bedoeld om een - terecht - kritisch rapport mee te ontwijken....