Gratis bibliotheek

GEZIN MORELE OPVOEDING ANTI-SOCIAAL GEDRAG DR1 - none

none Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2000-02-01
DIMENSIE: 5,41
ISBN: 9789066653139
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Deze bundel bevat een selectie uit de bijdragen die tijdens de 9e Landelijke Pedagogendag zijn gehouden over het thema gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag. Het gezin is zowel een traditioneel onderwerp van pedagogisch en ontwikkelingspsycho-lo-gisch denken, als de inzet van actuele discussies. Op de opiniepagina's van dagbladen leest men regelmatig uitspraken over vermeende verbanden tussen iemands gezin van herkomst en crimineel of anderszins anti-sociaal gedrag.Morele opvoeding is eveneens een gespreksonderwerp sinds het ontstaan van de pedagogiek. Opvallend is echter dat er steeds duidelijker verbanden bestaan met het ontwikke-lingspsycholo-gisch onderzoek. Tevens vraagt de relatie met het eerste trefwoord om aandacht, wat zijn de verbanden tussen de opvoeding in het gezin en de morele opvoeding?Ook het begrippenpaar anti- en prosociaal gedrag kan in de pedagogiek bogen op een lange traditie. Over gebrek aan aandacht voor jongeren die ervaren worden als storend of bedreigend heeft men in de pedagogische wetenschappen nooit hoeven klagen. Dit boek bevat een lezenswaardige verzameling empirische, wijsgerige en historische bijdragen over verbanden tussen pro- en anti-sociaal gedrag, morele opvoeding en opvoeding in het gezin.

...: Olthof, T. Editor: Familieleven (1940-1946) ... epub.nl - Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag ... . Een episode uit de geschiedenis van de gezinseducatie in Vlaanderen. Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag. Thema's uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek. SWP, Amsterdam, 2000, 228-234. Title: "De excessen van een tiental meisjes." Reacties op de geweldsuitbarsting in het Zeister rijksopvoedingsgesticht en gestichtspedagogische ontwikkelingen tijdens het interbellum in Nederland 271 titels gevonden met de eerste letters gez (in totaal 707 tweedehands en 25 nieuwe boeken) Gezin, opvoeding en criminaliteit . Colofon Justitiële Verkenningen is een ... ... bol.com | GEZIN MORELE OPVOEDING ANTI-SOCIAAL GEDRAG DR1 ... ... . Colofon Justitiële Verkenningen is een ... de socio-morele ontwikkeling. Hij concludeert daaruit dat een combinatie van milde controle en onder-steuning van kinderen uitgangspunt voor opvoeding ... Gezin en delinquent gedrag 9 . Vanderstraeten, Raf. 2000. "Constructivisme En Gronslagenonderzoek: Enkele Preliminaire Gedachten." In Gezin, Morele Opvoeding En Antisociaal Gedrag.Thema's Uit ... Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag. Bijdragen aan de 9e Landelijke Pedagogendag . By H de Frankrijker, H.-J Kuipers, J Scholtens and R van der Veer In de Nederlandse samenleving wordt morele opvoeding primair als een taak van het gezin beschouwd. Over de rol van het gezin bij het ingroeien van jon-geren in de samenleving en over de bijdrage van de school aan dit proces is in- ... te hangen met een hoger niveau van sociomoreel redeneren en minder anti-sociaal gedrag. Morele opvoeding; Zuurdesem voor de school Minister Ritzen wil meer aandacht voor waarden en normen in het onderwijs. Lea Dasberg vraagt zich af wat de minister bedoelt. Compre o livro GEZIN MORELE OPVOEDING ANTI-SOCIAAL GEDRAG DR1 na Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importados Antisociaal en agressief gedrag, een psychiatrische stoornis Alle kinderen vertonen soms opstandig of agressief gedrag, dat is normaal. Wanneer normen en waarden overtreden worden en anderen benadeeld, wanneer drift overheerst en er is sprake van veel vechten, intimideren en opzettelijk treiteren en dit gedrag langdurig aanhoudt, dan kan men spreken van een gedragsstoornis. Trefwoord: antisociaal gedrag Meer dan drieduizend gezinshuizen gezocht voor 10.000 kinderen In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid? Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek; Opvoeding, Onderwijs & Overheid; Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag; De Freinetscholen in Gent; Marketing & kinderopvang; Van verdrag tot gedrag; Pedagogisch beleid; Vormende lerarenopleidingen; Kinderen in Europa najaar 2005 (8e editie) Morele ontwikkeling van het kind Er zijn diverse theorieën over de de morele ontwikkeling van het kind. Hieronder worden de belangrijkste besproken, te weten die van Piaget en Kohlberg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan prosociaal en agressief gedrag....