Gratis bibliotheek

Authentieke akte - Kraan

Kraan Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 6,92
ISBN: 9789060003176
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Kraan

Omschrijving:

Authentieke akte

...e akten.Deze worden opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, als bijvoorbeeld een notaris of een rechter ... Notariële akte | Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ... .; onderhandse akten Soms is een bezoek aan de notaris wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw huis en het opstellen van een testament. In andere situaties kunt u zelf kiezen hoe u uw zaken wilt vastleggen: langs de notaris voor een officiële akte of samen met eventuele betrokkenen een onderhandse akte opstellen. Zo moet je te allen tijde ervoor zorgen dat de akte binnen de 4 maanden kan verlijden. Zo niet, dan riskeer ... Wat is een akte? | Wet & Recht Blog ... . Zo moet je te allen tijde ervoor zorgen dat de akte binnen de 4 maanden kan verlijden. Zo niet, dan riskeer je een boete te betalen aan de fiscus. Die boete kan oplopen van minimum 10% tot maximum 50% van de registratierechten.Als koper bespreek je dus met de verkoper op welke dag de ondertekening - binnen de wettelijke periode - plaatsvindt. Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris.De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken.Die noemen we dan vaak overeenkomst of contract. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je kan van een authentieke akte een kopie krijgen, dat noemen we juridisch een afschrift. Wil je een officiele kopie dan noemen we dat een grosse. mv: authentieke aktes. Lees meer over authentieke akte in Wikipedia Vertalingen in context van "authentieke akte" in Nederlands-Engels van Reverso Context: De heer Medina Ortega heeft een uitstekend verslag geleverd over de Europese authentieke akte. Authentieke akte. Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, veelal een notaris of rechter, is opgesteld en gewaarmerkt. Authentieke aktes kunnen ook aktes zijn waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar andere dan in de wet aangegeven personen belast zijn met het opmaken van de akte. Zoals eerder aangehaald zit er tussen de ondertekening van het compromis en de authentieke akte maximaal vier maanden. In die periode kan de koper indien nodig zijn hypotheek regelen. De registratierechten aan de notaris moeten betaald zijn vóór de akte getekend wordt. Net zoals de voorziene erelonen en aktekosten. De elektronische authentieke akte: een droom die werkelijkheid is geworden - februari 2012 Wat is een elektronische akte? Op het moment dat de tijd steeds sneller gaat en dat de digitale wereld niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven en ons oplossingen brengt waarmee we de dienstverlening aan cliënten kunnen verbeteren, heeft het notariaat de elektronische authentieke akte opgesteld. Online vertaalwoordenboek. EN:authentieke akte. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Een onderhandse akte is geen authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. » Meer over authentieke akte authentieke akte (een door de notaris opgestelde akte). Voor authentieke akten geldt dat uit de akte afdoende moet blijken wat de debiteur verschuldigd is. De Hoge Raad heeft in 1992 overwogen dat de te executeren vordering daarom in de akte dient te zijn omschreven, en ten tijde van het verlijden van de akte reeds dient te bestaan, althans zijn onmiddellijke grondslag dient te vinden in een ten tijde van het verlijden reeds bestaande, eveneens ... Authentieke akte. Een erkenning kan gebeuren in de akte van geboorte of in een authentieke akte, maar niet in een testament. (Artikel 327 burgerlijk wetboek) Een authentieke akte kan zowel een akte van de burgerlijke stand zijn als een akte opgesteld door...