Gratis bibliotheek

BESTAAN VAN GOD - Richard Swinborne

BESTAAN VAN GOD U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 6,77
ISBN: 9789026606632
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Richard Swinborne

Omschrijving:

Dit boek is een overtuigende reactie op de moderne scepsis over het bestaan van God. Heden ten dage lijkt het alsof de antwoorden op alle fundamentele vragen worden gevonden in het domein van de natuurwetenschappen. De natuurwetenschappelijke ontwikkelingen van de twintigste eeuw laten weinig ruimte voor God. Kosmologen hebben theorieën gevormd die teruggaan tot het moment van de Oerknal; de ontdekking van DNA onthult de sleutel tot het leven; de evolutieleer verklaart de ontwikkeling van leven en met iedere nieuwe ontdekking lijkt het alsof wij steeds meer het punt naderen van een volledig begrip hoe de wereld in elkaar steekt. Hierdoor raken veel mensen er steeds meer van overtuigd dat God niet nodig is om het universum te verklaren; dat een religieus geloof niet is gebaseerd op het verstand en dat het bestaan van God, intellectueel gezien, een verloren zaak is.

...sen bezig. Bestaat God? En is er bewijs dat God bestaat? Nee ... Bestaat God echt? Is er een God? | Vragen over de Bijbel ... . Geen bewijs. Wel argumenten. Hierbij 5 argumenten dat God bestaat. Het bestaan van God houdt veel mensen bezig. Zelf ben ik ervan overtuigd dat God bestaat. Christen zijn is voor mij niet domweg maar geloven dat Hij er is en je verstand op nul zetten. Er zijn veel argumenten voor het bestaan van God, en er komen er nog geregeld bij. De Nederlandse filosoof Emanuel Rutten bedacht er onlangs een. Hier een eenvoudige uitleg. Laatst was er een overval in d ... BESTAAT GOD? Ontdek bewijzen voor het bestaan van God ... . Hier een eenvoudige uitleg. Laatst was er een overval in de best beveiligde kluis van Londen, waar 270 miljoen aan diamanten werd gestolen. Het bestaan van God is niet wetenschappelijk te bewijzen. Het niet bestaan van God trouwens ook. Beide groepen mensen maken dus uiteindelijke een geloofskeuze. Of je gelooft dat God niet bestaat, of je gelooft dat God wel bestaat. Beide keuzes zijn gebaseerd op een niet-volledig-zeker-weten. Bestaan er goede rationele argumenten voor het bestaan van God? Dat is waar wiskundige en filosoof Emanuel Rutten over sprak tijdens zijn lezing van het dispuut C.S.F.R. te Nijmegen. Eline van der Zwaag maakte daarvan het volgende verslag: Het bestaan van God is de waarheid waar al het andere van afhangt. We geloven in God, maar hoe weten we eigenlijk dat God er is? Wij weten van het bestaan van God omdat Hij Zichzelf geopenbaard heeft. Hij heeft Zichzelf aan de mensen bekend gemaakt. Dat heeft Hij op verschillende manieren gedaan. In deze bijbelstudie wordt besproken hoe Hij dat ... Mensen beschouwen een God Die alles geschapen heeft, als een religieuze stoplap Die de raadselachtigheden van het bestaan moet opvullen. Een bekende Britse geleerde, Bertrand Russell, heeft eens gezegd dat als hem na zijn dood gevraagd zou worden waarom hij niet geloofd had tijdens zijn leven, hij zou reageren met: "not enough evidence, God, not enough evidence". Het woord van God, de Bijbel, begint niet met een bewijs voor het bestaan van God, maar met het noemen van een daad van God. "In het begin schiep God de hemelen en de aarde." De Bijbel veronderstelt dus het bestaan van God, argumenteert daar niet over, maar getuigt er alleen van; immers, slechts een dwaas ontkent Gods bestaan (Psalm 14). Onomstotelijk bewijzen dat er een god bestaat, is nog niemand gelukt. Maar in de wetenschap bestaan er verschillende vormen van bewijs, zegt godsdienstfilosoof Jeroen de Ridder van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Victor Stenger is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat God bestaat. Laten we er dus maar van uit gaan dat Hij niet bestaat. 'Door de geschiedenis heen waren argumenten voor en tegen het bestaan van God voorbehouden aan de filosofie en theologie. In de tussentijd zat de wetenschap aan de zijlijn en keek stilletjes […] Het bestaan van God is niet iets dat je kan bewijzen. Tegelijkertijd is het ook niet iets dat ontkracht kan worden. Het is niet te bewijzen dat God niet bestaat. Er wordt te vaak overheen gekeken dat het atheïsme dat het bestaan van God ontkent, ook een aanname of geloof is. Heeft de wetenschap het bestaan van God weerlegd? VIJFTIG jaar lang genoot de Britse filosoof Antony Flew onder zijn collega's veel aanzien als atheïst. „Theology and Falsification", een artikel van zijn hand uit 1950, werd „de meest herdrukte filosofische publicatie van de twintigste eeuw". Opinie Rationele argumenten voor het bestaan van God Voordracht 15 maart 2016 in het Academiegebouw van de Universiteit Groningen Door: Emanuel Rutten, 13:49, 18 maart 2016 Jongebreur, Bestaan van God (Hardcover). Vanaf het begin van de Bijbel tot en met het einde daarvan wordt 'geschiedenis geschreven'; beginnend met de......