Gratis bibliotheek

Graven van Holland - D.E.H. de Boer

D.E.H. de Boer Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1996-11-30
DIMENSIE: 10,14
ISBN: 9789060119150
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: D.E.H. de Boer

Omschrijving:

Graven van Holland is een boek van D.E.H.$Qdick Edward Herman de Boer

...'n gunstige pers: er wordt beweerd dat hij te gulzig was bij het inpikken van land waardoor hij zijn edelen tegen zich kreeg om op den duur door hen te worden ... Graven van Holland van E.H.P. Cordfunke en D.E.H. de Boer ... ... Van Leenman tot graaf De machtigste middeleeuwse edelen in dit gebied waren de Graven van Holland. Formeel waren ze 'leenman' van de Duitse keizer. Geleidelijk aan ontwikkelden zij zich echter tot zelfstandige machthebbers. De eerste graaf van Holland was de van oorsprong Friese Gerulf die in 889 van de Duitse keizer een aantal bezittingen kreeg. Graaf Floris deed inderdaad zijn best om de edelen en boeren van Holland zijn gezag op te leggen. Hij verdeelde het graafschap in baljuwschappen met aan het ... Lijst van graven van Holland - Wikiwand ... . Graaf Floris deed inderdaad zijn best om de edelen en boeren van Holland zijn gezag op te leggen. Hij verdeelde het graafschap in baljuwschappen met aan het hoofd een baljuw. Floris benoemde in deze functies mensen die van hem afhankelijk waren en niet machtige edelen die een eigen koers konden varen. 'De graven van Holland!' wisten onderzoekers te vertellen. Eén skelet werd, op grond van de vele kwetsuren, toegeschreven aan de zo beestachtig vermoorde Floris V. Latere archeologen bestreden dit. Radiokoolstofdateringen van de botten wezen uit dat die eeuwen ouder waren dan de tijd van Floris en zijn voorvaderen. Griet van St. Lucas Haerlem Maud v/d Akker. Schilder, schrijver, gevaarlijke verleidster. Griet reist mee als maitresse van een vooraanstaande hoveling wiens naam wij niet mogen vermelden op straffe van verhanging, verdrinking ende onthoofding. Joen Johanszoon van Nortich Jeroen Cramer. Piekenier, beenbewerker. Aert Dicbier Toon van Mierlo Graaf Dirk I van Holland was een zoon (waarschijnlijk de oudste zoon) van Gerulf II, graaf in West-Frisia. Het is niet zeker, maar wel zeer waarschijnlijk dat Gerulf II een kleinzoon was van Gerulf I. Beide Gerulfen bezaten ook goederen in Westergo. Begraafplaats Hoek van Holland is een gemeentelijke begraafplaats aan de rand van een bos- en duingebied. Op deze begraafplaats zijn particuliere en algemene graven, columbariums en urnengraven. Herdenkingsmonumenten zijn er in de vorm van een kastanje of een tulp voor het bijzetten van een asbus. Graven van Holland middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) € 34,95: Prijs: € 19,99: Niet beschikbaar Daar de graven van Holland pas in 1291 de meer uitgebreide titulatuur 'graaf van Holland, Zeeland en heer van Friesland' zijn gaan voeren ( Kruisheer, pp. 103-108; ?), werd in deze inventaris de oude titel aangehouden.Als begindatum is het jaar 889 gekozen, toen Gerulf , voorganger van het gravenhuis, een schenking van koning Arnulf ontving. Van de Zeeuwsche eilanden (onder den naam Zeeland zijn dan tevens de tegenwoordige Zuidhollandsche eilanden begrepen) zijn die beooster-Schelde spoedig aan hun gezag onderworpen geweest; over die bewester-Schelde (Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Borselen en Wolfaartsdijk) voerden zij een langen strijd met de graven van Vlaanderen, die eerst in 1323 voor goed ten voordeele van Holland werd ... Dit is een elektronische editie van de registers die door de klerken van de graven van Holland, Zeeland en West-Friesland werden bijgehouden gedurende de periode 1299-1345. Daarin zijn, met enkele aanvullende registraties, ruim 3500 oorkonden en andere teksten betreffende het grafelijk bestuur opgetekend, die hier alle worden uitgegeven. Graven van Holland bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven. Elk van hen drukte een stempel op de ontwikkeling van het graafschap, dat heden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland omvat. Graaf van Holland Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de graven van Holland bevat documenten betreffende het bestuur van het graafschap Holland, dat destijds de huidige provincies Noord- en Zuid Holland en (vanaf 1291) Zeeland omvatte. De kern van het archief bestaat uit series registers waarin de oorkonden van de graven ... 'Graven van Holland, middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)' door D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke - Onze prijs: €19,99 - Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huisGratis verzending....