Gratis bibliotheek

Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid/ 2010-2011 - Jan Verhoef

Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid/ 2010-2011 U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2010-06-01
DIMENSIE: 3,17
ISBN: 9789012134415
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jan Verhoef

Omschrijving:

Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid/ 2010-2011 is een boek van Jan Verhoef

... | 2014 . Arbeidsvoorwaarden Overheid | 2015-2016 ... PDF Koe rt inhoudsopgave - Managementboek.nl ... . Uitgevers Boom uitgevers Amsterdam, Sdu Uitgevers, Springer Media B.V. Top 33. De orchideeëntuin Totaal gesloopt Zilveren vleugels Nog lange niet Als het bloedt Staat van beleg. Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze voorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. ... Bureau ISBN - Arbeidsvoorwaarden overheid | 2012-2013 ... . Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Rechtsbijstand werk en privé Verzeker je nu, zodat je er straks niet alleen voor staat! Nederland draaiende houden, daar komt veel bij kijken. Dagelijks zet jij je in voor anderen, zodat zij op een veilige en prettige manier kunnen wonen en werken. Waar jij volledig gericht bent op anderen, zijn wij er voor jou!In deze … Bereid je goed voor en kom met oplossingen: over arbeidsvoorwaarden als studiekosten of aantal uren valt vaak te onderhandelen, en soms kun je de ene voorwaarde voor de andere inruilen. Laat altijd de 'tegenpartij' met het eerste aanbod komen. Op 14 september 1995 heb ik met de Algemene Centrale van Overheids- personeel en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen in het Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR) overeenstemming bereikt over het arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid in de contractperiode 1 april 1995 - 1 april 1997. 1 De paragrafen 3 en 4 zijn van toepassing op de in de in bijlage 3 bij deze wet opgenomen rechtspersonen of instellingen.. 2 Op de voordracht van Onze minister in overeenstemming met Onze minister(s) wie het mede aangaat, kan bij algemene maatregel van bestuur de bijlage bij het eerste lid in de volgende gevallen worden gewijzigd:. a. rechtspersonen of instellingen kunnen aan de bijlage ... Vraagbaak Overheid, door mr. A.L.A. Tortike en drs. J. Verhoef RI, SDU, Den Haag, juni 2000 t/m juni 2010 (11 edities). Deze uitgave behandelt rechtspositie en arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002. Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 en toelagen die krachtens een BBRA-overgangsregeling nog van toepassing zijn, dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden verhoogd met ingang van 1 oktober 2001. Veelal vindt dit automatisch plaats, bijvoorbeeld voor ... Je hebt kennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden bij de rijksoverheid. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals loonbelasting, sociale wetgeving en ABP-wetgeving. Je bent vaardig in het werken met verschillende geautomatiseerde systemen, waaronder Word en Excel, en bij voorkeur Workforce en SAP. Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2003. Bij besluit van 10 oktober 2002 (ASEA/LIV/2002/68439), gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 15 oktober 2002, nr. 198 zijn de bedragen genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag per 1 januari 2003. Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP) Integendeel, algemeen bekend is dat de overheid op het terrein van de regelgeving (het maken van wetten) zich beleidsmatig op vele fronten heeft teruggetrokken. De tendens is dat alleen het strikt noodzakelijke bij wet wordt vastgelegd, om daarmee een maximale ruimte te creëren voor het overleg tussen de spelers, te weten de werkgevers- en werknemersorganisaties en uiteraard de werknemer. home / hrm vraagbaak arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden / studiekostenregeling moet werkgever goed regelen. Studiekostenregeling. Via de studiekostenregeling kunt u regelen dat de kosten voor opleiding, scholing of training worden terugbetaald indien de werknemer binnen een bepaalde periode vertrekt....