Gratis bibliotheek

Utopie - Onbekend

Genieten Utopie Onbekend epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2002
DIMENSIE: 3,4
ISBN: 9789057302114
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

Na de val van de Muur werd het 'einde van de utopie' uitgeroepen. De ineenstorting van het communisme werd onthaald als de overwinning van de liberale democratie. De lokroep van de ideale samenleving leek daarmee definitief verstomd. Maar is dat wel zo? Is de utopie niet nog steeds onder ons? En is dat dan een kans of een gevaar? Om dergelijke vragen te beantwoorden onderzoekt Utopie. Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw de wederwaardigheden van de utopie in de voorbije eeuw.De utopie, het geloof in een radicaal andere en betere samenleving, drukte een beslissende stempel op de recente geschiedenis. Revolutionaire politici, avant-gardistische kunstenaars, sociaal bewogen architecten - velen meenden de sprong te kunnen maken naar een wereld van voorspoed en vrede. Steeds werden deze pogingen het Paradijs op aarde te vestigen vergezeld van kritiek. Utopie. Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw werpt nieuw licht op de historische werking van de utopie. Nazisme en communisme, de twee politieke utopieën die een geslaagde machtsgreep deden, komen vanzelfsprekend aan bod. Zo ook de verhouding tussen utopie, oorlog en vrede. Daarnaast is er veel aandacht voor twintigste-eeuwse architectuur en stedenbouw: het domein bij uitstek waar de utopische verbeelding gestalte kreeg, in bouw- en sloopwoede, in Tuindorp of Communehuis, in glas en beton.Auteurs uit binnen- en buitenland leverden een bijdrage aan dit dertiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie: historici, politiek filosofen, kunst- en architectuurhistorici, architecten, planologen. Zo geeft deze rijk geïllustreerde bundel een veelzijdig beeld van de twintigste-eeuwse utopie die - het krachteloze dromen voorbij - steden bouwde en geschiedenis maakte.

...it, dans les écrits, par un régime politique idéal (qui gouvernerait parfaitement les Hommes), une société parfaite (sans injustice par exemple, comme la ... Vrijplaats Utopie - begin ... ... Eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist.. Der Begriff leitet sich ab von altgriechisch οὐ ou „nicht" und τόπος tópos „Ort, Stelle", gemeinsam „Nicht-Ort". Die in Utopien beschriebenen fiktiven ... ↑utopie" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betek ... Utopie Advocaten - Advocaten ... . Die in Utopien beschriebenen fiktiven ... ↑utopie" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie "Word Prevalence Values" op ugent.be utopie zn. 'droombeeld' Vnnl. Utopia 'denkbeeldige volmaakte staat' in Utopia, 't verdichte Nergens-land [1624; WNT utopia]; nnl. utopia, utopie 'onuitvoerbaar plan, illusie' in ieders willekeurig ontworpene theoriën en utopiën [1830; WNT], 'niet te verwezenlijken ideaal' in iets dat wellicht voor altoos een utopia blyven moet [1839; WNT], afschaffing van sterken drank ... Het gevaar van de utopie. Tegelijk schuilt in deze maakbaarheid ook het gevaar van de utopie. Eén van de belangrijkste critici van het utopisch denken is Karl Popper (1902-1994). De kritiek van deze Oostenrijks-Britse wetenschapsfilosoof heeft voornamelijk te maken het totalitaire karakter van utopieën. Geen utopie zonder dystopie. Denker des Vaderlands Hans Achterhuis verklaart hoe het utopische Europa in een nachtmerrie kon omslaan. 'De utopie verandert in een dystopie als mensen geraakt worden ... A utopia (/ j uː ˈ t oʊ p i ə / yoo-TOH-pee-ə) is an imagined community or society that possesses highly desirable or nearly perfect qualities for its citizens. The term was coined by Sir Thomas More for his 1516 book Utopia, describing a fictional island society in the south Atlantic Ocean off the coast of South America.The opposite of a utopia is a dystopia, which dominates the ... Het studententeam VIRTUe van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een slim en duurzaam huis gebouwd. Met de LINQ vertegenwoordigen ze Nederland in de internationale bouwwedstrijd Solar ... Utopie. Nå navigaty springen Nå söken springen. Utopy is een term dat vöärkümt in de skryverye en de leavensbeskouwing. Et wörd ümskreaven as een unmöägelike warkelikheid, ofwal een wearld dee heylemåle good en mooi is, mar noit in et echt sol bestån künnen. Et teagenoaverestelde van ... Utopie is het best te definiëren als 'onmogelijke werkelijkheid'. Het woord utopie stamt uit het Grieks en werd het eerst gebruikt in het boek Utopia dat uitkwam in het jaar 1516. Dit boek beschrijft de ideale staat. Définitions de utopie. Construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. Projet dont la réalisation est impossible, conception imaginaire : Une utopie pédagogique. Een utopie is dus, ook in de toekomst, niet te bereiken. Het streven ernaar is wel altijd positief. Utopie voor jezelf. Wanneer je zelf een eigen utopie wilt bereiken hoef je niet rekening te houden met de meningen van andere mensen. Dit betekent dat alles een stuk makkelijker te bereiken is. Online vertaalwoordenboek. EN:utopie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. synoniemen van utopie (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. De utopie van Hans Achterhuis is een soort van "primitieve" samenleving waar geld geen belangrijke rol speelt. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van Karl Polanyi. Murray Rothbard steekt zijn onbegrip over het boek The Great Transformation van Karl Polanyi, waarnaar Achterhuis graag verwijst, niet onder stoelen of banken. "Utopie" is een gangbaar woord in ons dagelijks leven. Het is een nuttig argument of tegenargument bij het bespreken van de ideale of hypothetische samenlevingen. Het kan echter een veel diepere betekenis hebben dan wat onze samenleving ons laat zien. Daarom is het belangrijk om ons een vraag te stellen: wat is echt een utopie? Laten we allereerst de etymologie van dit concept bekijken....