Gratis bibliotheek

GERMANEN (DE) - E.F. Jung

GERMANEN (DE) U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 11,4
ISBN: 9789051214406
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: E.F. Jung

Omschrijving:

Over weinig volkeren bestaan zoveel misverstanden en is zo verschillend geoordeeld als over de Germanen. Enerzijds zijn zij de geschiedenis ingegaan als een primitief volk, anderzijds zijn zij verheerlijkt als - supermensen van een fictief ras. In De Germanen corrigeert Ernst F. Jung talrijke verkeerde voorstellingen die er van dit volk bestaan. Het boek beslaat het tijdperk van de prehistorie tot aan de tijd van de Karolingen in de zevende en achtste eeuw n.Chr. Daarbij staan de verovering van het Romeinse Rijk en de gevolgen daarvan centraal. Jung toont aan hoe de Germanen gedurende vele eeuwen een beslissende rol hebben gespeeld in de wordingsgeschiedenis van de Europese beschaving. Met een goed oog voor het opmerkelijke detail schildert de auteur de geschiedenis van dit bijzondere, miskende volk. Zo is een goed leesbaar, wetenschappelijk verantwoord en fraai geïllustreerd relaas ontstaan dat door de levendige verteltrant de lezer tot de laatste letter zal blijven boeien.

...nden waren echter inmiddels grotendeels christelijk geworden ... Germaanse goden - Wikipedia ... ... De aristocratische Tacitus moest daar niets van weten. Dus ja, er zijn passages in de Germania waarin de auteur de Germanen benut om zijn tijdgenoten duidelijk te maken dat zelfs barbaren een hoogstaander levenswandel hebben. Er zijn echter ook passages waarin Tacitus benadrukt dat de Germanen dezelfde deugden hebben als de Romeinen. De Germanen waren een groep stammen en volkeren die de Germaanse talen spraken. Oorspronkelijk waren de Germanen afkomstig uit Scandinavië ... bol.com | GERMANEN (DE), E.F. Jung | 9789051214406 | Boeken ... . Oorspronkelijk waren de Germanen afkomstig uit Scandinavië. In de periode voor Christus vestigden de Germanen zich ook in Europa boven de Rijn. Dit gebied werd Germanië of Germania genoemd. Doordat de Germanen dicht bij de Romeinen woonden, voerden ze regelmatig oorlog met elkaar. De Kimbrische oorlog en de ... De origine et situ Germanorum / De Germania. Dit werk, dat ook in 98 geschreven is, beschrijft de zeden van de Germanen Historiae: Tacitus heeft dit werk tussen 98 en 117 gepubliceerd. Het bestaat uit 15 boeken en behandelt de periode vanaf Nero tot en met Domitianus. De Historiën is één van de twee meesterwerken. De stammen verschilden onderling sterk maar hadden een gemeenschappelijke taal. In tegenstelling tot Romeinen die waren gericht op internationale handel en steden, waren Germanen en Kelten vooral gericht op de landbouw en op kleinschalige handel. Elke stam had zijn eigen relatie met de Romeinse overheersers. De eerder zo overmoedige Germanen bezweken, en er brak paniek uit. Wanhopig trachtten de krijgers naar de bosrand weg te komen. Arminius vocht als een bezetene en wist enkele mannen te verzamelen om de boogschutters aan te vallen, maar moest vluchten met de andere hoofdmannen. De Germaanse volken maakten geen beelden van hun goden. De Germanen geloofden dat de hemelbewoners geen recht werd gedaan door ze een menselijk uiterlijk te geven en in een tempel op te sluiten, aldus de Romeinse schrijver Tacitus (ca. 56-117). De archeologische vondsten van vóór de Romeinse tijd komen overeen met deze gedachte. Ook de Friezen, Bataven en Cananefaten waren afstammelingen van de Germanen. Tweeduizend jaar geleden woonde het volk van de Germanen al in Noord-Europa. Ook in het gebied dat nu Nederland is. Germanen waren ruige mannen die alles zelf deden. Het waren ook de Germanen die de Romeinen voorgoed uit ons land verdreven. Ugo Janssens (1) is een topper in het vertellen over oude geschiedenis, zoals bleek bij het eerder verschenen "De Oude Belgen". Ook voor zijn "De Germanen, Werkelijkheid en mythe" begint hij in de verre prehistorie en komt hij tot 1945. Door de Germanen kwam er een einde aan het Romeinse Rijk. Wat wij nu over de Germanen weten, is opgeschreven door Romeinse schrijvers. De Germanen leefden vooral van de landbouw. Ze waren goed in het maken van wollen kleding. Ook konden ze goed wapens en werktuigen smeden. Toon de Romeinen Gallië binnenveelen, woar zie de Keltische bewonners versloogen, kwamen zie in et noorden ok (oaverni-j) in aanraking met de Germanen.De Romeinen hadden namelek al ens kennis emaakt met nen Germaans/Keltiesen inval van Cimbren en Teutonen in de 2de eeuwe v.Chr..Den Romeinsen veldheer Gaius Marius wist eur toon te versloan ().Anvankelek zagen de Romeinse geskiedskrievers eur ... De Germanen - OR. nl. Auteur Kunskapsskolan. 2017-09-04 10:34:21. Bij het samenstellen van deze leerbron is gebruik gemaakt van een arrangement uit de Stercollecties van VO-Content. Het oorspronkelijke arrangement is eigendom van VO-Content en gedeeld onder de CC-BY SA licentie....