Gratis bibliotheek

Openbaring - Vonk

Je vindt hier Openbaring pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,60
ISBN: 9789060647288
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Vonk

Omschrijving:

Deel 1z

...die verborgen waren en vertelt over gebeurtenissen die zouden plaatsvinden lang nadat het boek werd geschreven ... Synoniemen van openbaring; ander woord voor openbaring ... ... . openbaring. als woordenboektrefwoord: openb a ring: v. (-en), mededeling van iets onbekends. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: openbaring (zn): afspiegeling ... 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 ... Openbaring - 9 definities - Encyclo ... . 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden ... Openbaring 1. Wat is dit voor boek? Dit nogal vreemde boek is geschreven door Johannes, één van Jezus' leerlingen. Hij is dezelfde Johannes die het evangelie van JOHANNES heeft geschreven en de drie brieven. Het woord 'openbaren' betekent: bekend maken. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13 13:13 Mat. 24:24 Marc. 13:22 Het verrichtte indrukwekkende tekenen ... Openbaring 1 Openbaring 1. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 1 Begin van het boek Waar gaat dit boek over? 1 1-2 In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je Openbaring verklaren. In De beelden van Openbaring wordt minutieus het verband met het Oude Testament uitgezocht, zodat de profetische woorden van de apostel Johannes beter te begrijpen zijn. 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Titel, schrijver, plaats, tijd, adressering. De titel 'Openbaring van Johannes' is de letterlijke vertaling van de Griekse tite...