Gratis bibliotheek

Louis couperus - FrÉDÉRic L. Bastet

FrÉDÉRic L. Bastet boek Louis couperus Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,69
ISBN: 9789021451367
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: FrÉDÉRic L. Bastet

Omschrijving:

Frédéric Bastet is archeoloog. Hij was als lector en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden verbonden en werd in 1976 conservator van de klassieke afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden aldaar. Hij schreef fundamentele studies over de Derde Pompejaanse Stijl - antieke schilderkunst is zijn specialisme - en over de klassieke sculpturen in zijn museum. Daarnaast publiceerde hij populair-wetenschappelijke boeken, waarvan zijn 'Wandelingen door de antieke wereld' het bekendst zijn geworden. Naast proza heeft hij een aantal bundels gedichten op zijn naam staan. Met de biografische studie Mr. Carel Vosmaer (onlangs herdrukt onder de titel Met Carel Vosmaer op reis) zette hij destijds de eerste stappen op het pad van de literaire levensbeschrijving. Een pad dat ook toen al naar Louis Couperus bleek te leiden.In 1980 verscheen Een zuil in de mist, waarin Frédéric Bastet een aantal essays over Louis Couperus bundelde. Twee dingen werden toen duidelijk: ten eerste dat de biograaf op grondige wijze bezig was met allerlei bijzonderheden uit het leven van Couperus, en ten tweede dat zijn nasporingen tot dan toe al veel onbekende gegevens hadden opgeleverd. Hoewel hij toen nog niet het plan had opgevat een uitvoerige biografie te schrijven, werd hem dit van vele zijden gesuggereerd.Aan dit niet gemakkelijke werk is hij nadien toch begonnen. Hij stelde het zich tot een taak alle in aanmerking komende archieven op brieven na te pluizen en daarnaast alle feuilletons die Couperus aan dag-, week- en maandbladen bijdroeg zoveel mogelijk in chronologische volgorde te lezen om ze op die wijze met zijn leven in verband te kunnen brengen. De nieuwe Couperusbiografie is dus meer dan een nieuwe interpretatie van reeds bekende feiten: op grond van onbekend of weinig onderzocht materiaal - voor geen gering gedeelte uit het Letterkundig Museum afkomtig - rijst nu een min of meer compleet mens voor ons op. De beperking 'min of meer' geeft overigens aan dat er nog altijd lacunes zijn. Wat 'Orlando' betreft blijven er bij voorbeeld vraagtekens genoeg bestaan. Nieuwe vondsten zouden in de toekomst ongetwijfeld tot essentiële wijzigingen aanleiding kunnen geven. Het hypothetische karakter van een aantal facetten heeft Bastet overigens duidelijk aangegeven. Er zijn van Couperus nu eenmaal zeer weinig persoonlijke brieven bewaard gebleven of althans bekend geworden.Couperus' werk staat in deze biografie centraal. Waar mogelijk laat Bastet de grote auteur zelf aan het woord. Feiten en gebeurtenissen zijn zo gerangschikt dat zij een achtergrond vormen waartegen Couperus' boeken helderder contouren krijgen dan tot nu toe het geval was. Bastet acht dit het enig juiste uitgangspunt voor een literaire biografie en wil hiermee tevens het genre verdedigen.Voor Louis Couperus - Een biografie ontving Bastet in 1988 de G.H. 's-Gravesandeprijs.

.... 128 blz. (Afbeelding omslag via de site van het Louis Couperus Genootschap, waarop een schat aan achtergrondinformatie staat ... Bibliografie - werken van Louis Couperus - Louis Couperus Genootschap ... .) 0 Reacties 1. Albert Vogel, samenstelling - Van en over Couperus - Wassenaar, Wikor, c. 1965 - 58 pp. - Papieromslag - 21x16 cm. * Wikor Theater Bibliotheek no. 5 Goed 2. W.E.J. Kuiper - Couperus en de oudheid - Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969 - 48 pp. - Paperback - 20x12,5 cm Goed 3. Richard Erbe, samenstelling - Louis Couperus. Nagelaten werk - Assen/ Amsterdam, Van Gorcum, 1975 - 206 pp ... In 2013 is he ... Louis Couperus - Literatuurmuseum ... . Richard Erbe, samenstelling - Louis Couperus. Nagelaten werk - Assen/ Amsterdam, Van Gorcum, 1975 - 206 pp ... In 2013 is het honderdvijftig jaar geleden dat Louis Couperus werd geboren. Liefhebber en columnist Bas Heijne laat zien dat Couperus' bekendste boeken, meesterwerken in zijn ogen, in al die tijd nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Op reis door de landschappen uit De boeken der kleine zielen in Den Haag, De stille kracht op Java en Mijn vriend Orlando in Toscane, rekent hij af met ... Louis Couperus was in 1863 een nakomertje. Daarom is hij anders dan zijn broers en zusters niet in Nederlands-Indië geboren, maar in Den Haag. Vader John Ricus Couperus (1816-1902) was als jurist werkzaam als Indisch ambtenaar bij diverse staatsinstellingen van de kolonie. Louis Couperus - Het zwevende schaakbord. Volledige Werken, deel 44. L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen 1994 (oorspronkelijke uitgave Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1922 = maart 1923), 252 blz. (Afbeelding omslag via de site van het Louis Couperus Genootschap, waarop een schat aan achtergrondinformatie staat.) 0 Reacties De collectie: Een omvangrijke verzameling uitgaven van Louis Couperus (1863-1923), met eerste drukken, luxe exemplaren, varianten van boekbanden en handschriften van romans, verhalen en gedichten, inclusief alle latere drukken, vertalingen en studies over Couperus in boekvorm. Omvang: Ca. 2200 banden, waarvan 1400 uit de zogeheten Eekhof-verzameling; daarnaast ca. 70 handschriften. Louis Couperus omnibus: waarin opgenomen: Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over lichtende drempels, God en goden, en 35 novellen en verhalen (1965) Intieme impressies (1966) De zoon van Don Juan en andere verhalen (1967) Via Appia (bibliofiel, 48 ex.) (1972) Louis Couperus - De stille kracht (eerste publicatie met interessante eigenaren) - 1900 Het gaat hier om een ingebonden, volledige voorpublicatie van De stille kracht in De Gids van 1900, bij elkaar gebonden in een eenvoudige, met de hand beschreven linnen band. Wellicht werd dit gedaan door de in 1900 nog jonge Alle Louis Couperus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. Over Louis Couperus Louis Marie Anne Couperus (Den Haag, 10 juni 1863 - De Steeg, 16 juli 1923) was een Nederlandse schrijver en een van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers van het literaire naturalisme. 'De Stille Kracht', 'Eline Vere' en 'Noodlot' zijn bekende boeken van de Nederlandse schrijver Louis Couperus. Meer dan 100 jaar geleden zijn ze uitgegeven, maar tot op de dag van vandaag lezen mensen zijn werk. De verhalen lijken tegenwoordig zelfs bezig aan een comeback, want ze behandelen thema's die ook nu actueel zijn. Boekverslag 'Noodlot' van Louis Couperus Het onontkoombare noodlot is een terugkerend thema in de boeken van de Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923). In het boek 'Noodlot' staan de relaties van Frank en zijn oude schoolvriend Bertie centraal, die gedoemd zijn om te mislukken. In de voetsporen van Louis Couperus door 'zijn' Den Haag. Cultuur & Media Dit is de selectie voor het Nederlands Theater Festival 2017. Weten­schap Vergeet Mulisch, lees een raptekst van Zo Moeilijk. Voorpagi­na Een citroengeel artefact uit het fin de siècle. Cultuur & Media © 2020 Boeken.nl Alle rechten voorbehouden | Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW Eline Vere is de debuutroman van Louis Couperus en speelt zich net als zijn andere boeken af in Den Haag rond 1900. Eline is een jonge vrouw, die bij haar zus en zwager inwoont. Ze is knap, muzikaal begaafd en wordt bewonderd, maar ze hoort niet bij de Haagse vrienden van haar zus. Eline houdt er......