Gratis bibliotheek

Naar de bronnen van de jeker - nvt

nvt boek Naar de bronnen van de jeker Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2011-05-31
DIMENSIE: 11,47
ISBN: 9789081360715
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: nvt

Omschrijving:

none

...ame genoemd. 3 De alleroudste ons 1 Wouters, H ... Jekerdal (Maastricht) - Wikipedia ... .H.E., Maastricht, stad aan heerbaan en rivier, Maastricht 21977. Etymologie. De riviernaam Demer zou afkomstig zijn van het Keltische tam (donkerkleurig) plus ara (water). Demer zou dan donkere rivier betekenen.. Kenmerken. De Demer ontspringt 90 meter ten zuiden van kilometerpaal 95 van de E313 in Ketsingen, een woonkern van Berg, een deelgemeente in het oosten van Tongeren in Vochtig Haspengouw.De rivier stroomt aanvankelijk naar het noord ... Jekerdal (dal) - Wikipedia ... .De rivier stroomt aanvankelijk naar het noorden en buigt bij ... Bitsingen (Frans: Bassenge) is een plaats en gemeente in de provincie Luik, Wallonië, België.De gemeente telt bijna 9.000 inwoners. Tot 1963 maakte Bitsingen deel uit van de Vlaamse provincie Limburg, maar het werd na de vaststelling van de taalgrens overgeheveld naar de provincie Luik in Wallonië. 1. Beschrijving van waterloop en stroomgebied. De oorsprong van de Jeker, als de "Geer", is gesitueerd in verschillende. bronnen in Wallonië, in de nabijheid van Lens, St. Servais en Hesbaye. De. Jeker komt Vlaanderen binnen in Lauw, waarna zij in noordoostelijke richting. stroomt tot Tongeren. D e Maas heeft twee bronnen, die zich op het Plateau van Langres langs een polderweg bij het gehucht Pouilly-en-Bassigny bevinden.. De eerste bron op een hoogte van circa 410 meter wordt gemarkeerd door twee stenen zuilen. Onder de linkerzuil verzamelt zich het eerste (regen)water dat langs de weg verder stroomt en zich later vermengt met het water van de andere bron. Bekijk, print en download de recreatieve fietsroute 'Tussen Maas en Jeker' van Plugers (27.7 km). Naar de bronnen van de Jeker. Een tocht langs de tweede rivier van Maastricht. Maastricht: Stichting Jeker/Geer. Hanley, W. (2005). The Genesis of Napoleonic Propaganda, 1796-1799. New York: Columbia University Press. Harreld, D.J. (2009). "Naar de bronnen van de Jeker" laat niet alleen zien waar de Jeker ontspringt. Het geeft ook aan dat deze regenrivier (net als de Maas) vele andere bronnen heeft en diverse zijriviertjes telt. De samenstellers van het boek zijn helemaal weg van de Jeker en hebben geprobeerd de schoonheid ervan in beeld te brengen. Geniet van de totale ontspanning tijdens een wandeling langs de Maas of volg stroomopwaarts het riviertje de Jeker. Romeinen De stad Maastricht werd ruim 2000 jaar geleden door de Romeinen gesticht onder de naam 'Mosa Trajectum'. Ze is daarmee één van de oudste steden van Nederland! Het mooie is dat er nog zoveel van de geschiedenis bewaard is. van het gehele stroomgebied van de Jeker geschat wordt op 40000 en van de Geul op 50000, met resp. een gemiddelde chloor-ionen-afvoer van 3,6 mg/l tegen 4,5mg/l, Uit de grafiek (fig. 9), die het verloop geeft van het gehalte aan Cl-ionen ge­ durende een jaar, blijkt echter dat de cij­ fers van de Jeker over het gehele jaar on­ Rukkelingen-aan-de-Jeker Rukkelingen-aan-de-Jeker (Frans: Roclenge-sur-Geer, Waals: Roclindje-so-Djer) is een deelgemeente van de Waalse gemeente Bitsingen. Tot 1963 behoorde Rukkelingen-aan-de-Jeker tot de provincie Limburg. Na het vaststellen van de taalgrens werd de toenmalige gemeente Rukkelingen overgeheveld naar de provincie Luik in ... Wat de glyfosaatbelasting van de Maas betreft spannen naar verhouding vooral de stroomgebieden van de volgende waterlopen de kroon: de Franse bovenloop van de Maas, de Samber, de Jeker, de Geleenbeek, de Thornerbeek en de Maasnielderbeek. Het ... 2005 het initiatief genomen voor het uitvoeren van een meetcampagne om de bronnen van glyfosaat Bij de aanleg van de Maasboulevard in het derde kwart van de twintigste eeuw is de stroom verlegd in de richting van de oorspronkelijke, meer zuidelijke uitmonding. Wie na een paar dagen stevige regenval vanuit â€" bijvoorbeeld â€" het Centre Céramique kijkt naar die uitmonding, kan aan de kleur van het water zien hoeveel sediment de Jeker afvoert naar de Maas. De Kommen (Maastrichts: De Koompe) is een circa 15 hectare groot voormalig inundatiegebied in de Nederlandse stad Maastricht.Het gebied maakte ooit deel uit van de Lage Fronten, de laaggelegen buitenwerken van de Maastrichtse vestingwerken.Tegenwoordig wordt de naamsaanduiding De Kommen nog alleen gebruikt voor het gebied ten zuiden van de Prins Bisschopsingel, waar zich het politiebureau en ... De bronnen van de rivier zijn te vinden in het gehucht "de Birven" in het meest oostelijke deel van de Waalse gemeente Aubel tegenover de Amerikaanse militaire begraafplaats Henri-Chapelle. De rivier loopt dan langs Clermont , Mortroux, Bolbeek, Dalhem en Berne naar de Maas in Moelingen. Zijriviertjes zijn onder andere de Bel en de Bolland. De Jezuïetenwal, ook wel stadsmuur in het Aldenhofpark of muur bij de Tongersekat genoemd, is een deel van de stadsmuur in de Nederlandse stad Maastricht.De wal i...