Gratis bibliotheek

Openbaring en interpretatie - Onbekend

Het beste Openbaring en interpretatie Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,23
ISBN: 9789023910435
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

none

...te interpreteren als 'direct afkomstig van' ... De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11 ... ... . De sleutel tot Bijbel interpretatie, vooral voor het boek Openbaring, is het hebben van een consistente hermeneutiek. Hermeneutiek is de studie van de principes van interpretatie van de Bijbel. Een consistente hermeneutiek van de Bijbel betekent, dat tenzij het vers of de passage duidelijk aangeeft dat de auteur figuratieve taal gebruikt, het in de normale zin,… Om Openbaring te kunnen snappen moeten wij dezelfde regels van interpretatie toepassen die wij op de rest van de Bijbel toepassen, en dat is een letterlijke interpretatie. Dit betekent niet dat je elk woord letter ... bol.com | De interpretatie van het boek Openbaring (ebook ... ... . Dit betekent niet dat je elk woord letterlijk opvat. Bijvoorbeeld: Psalm 17:8 - "Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels." De interpretatie van het boek Openbaring (e-boek) door Robert Govett, Artikelnummer 5150520110014. De Eerste openbaring van Jacobus is een gnostisch geschrift. Er zijn twee exemplaren van dit geschrift bekend. Een Koptische vertaling maakte deel uit van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945. In 1978 werd een tweede Koptische vertaling gevonden, die onderdeel uitmaakt van de Codex Tschacos.De vermelde titel in de laatste vertaling is Jacobus. Openbaring laat de geestelijke werkelijkheid zien achter de dingen die hier op aarde gebeuren. Als we de tijd begrijpen waarin we leven en ontdekken wat ons te wachten staat, zal dat ons helpen ons voor te bereiden op de dingen die gaan gebeuren." Voor veel mensen is Openbaring een angstaanjagend boek. U vindt De interpretatie van het boek Openbaring in PDF, ePUB, MOBI. Robert Govett weerlegt in dit boekje de historische of naturalistische interpretatie van het boek Openbaring, die het laatste boek van de Bijbel ziet als een voortgaande geschiedenis van de gemeente van Christus, en die de profetieën, waarvan zij beweert dat de meeste al vervuld zijn, verklaart aan de hand van de profane of ... De auteur Peter Scheele, koppelt alle beelden van Openbaring aan de geschiedenis van Israël tussen Jezus eerste en twee komst, inclusief de Holocaust en de oprichting van de staat Israël in 1948. Deze interpretatie geeft aanleiding om te vermoeden dat het seizoen waarin Jezus terug zal komen is aangebroken en daarom zullen we ons moeten voorbereiden op Zijn fysieke Wederkomst. De auteur koppelt alle beelden van Openbaring aan de geschiedenis van Israël tussen Jezus' eerste en tweede komst, inclusief de Holocaust en de oprichting van de eerste staat Israël in 1948. Bij deze interpretatie blijkt dat het seizoen waarin Jezus terug zal komen is aangebroken en daarom zullen we ons moeten voorbereiden op Zijn fysieke terugkomst. Het laatste schriftboek, of liever het Nieuwe Testament, wordt de Openbaring van Johannes de Theoloog genoemd. Maar vaker wordt het de Apocalyps genoemd. Een mysterieuzer boek is onmogelijk voor te stellen. En haar tweede Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen. Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus. Het bo...