Gratis bibliotheek

Van Middelzee Tot Bildt - Meindert Schroor

Van Middelzee Tot Bildt U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,42
ISBN: 9789068252439
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Meindert Schroor

Omschrijving:

Dit boek begint met een overzicht van de eeuwenlange strijd van de Friezen tegen het water - een verhaal dat al zo'n 2500 jaar geleden aanvangt. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis en de late Middeleeuwen en de vroeg moderne tijd. Met de inpoldering van het Bildt werd immers de kroon gezet op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslan. De inpoldering van bijna 7000 hectare land was een prestatie die niet meer zou worden geevenaard: na 1600 kwam het in Fryslan niet meer tot grootschalige bedijkingen.

...een westelijk gedeelte en een oostelijk, ze kregen de namen Westergo en Oostergo ... De Middelzee spleet Friesland in Twee… - Interessante Tijden ... . De naam Westergo komen we vandaag de dag o.a.tegen in de Westergoweg, een punt van discussie, omdat er een optie is om deze te verdubbelen tot 'Haak van Leeuwarden'. Website met korte artikelen over de opmerkelijke geschiedenis van het friese volk. Cette rupture de courant d'eau a accéléré l'ensablement de la Middelzee, et toute la partie méridionale entre Bolsward et Sneek était envasée avant 1200. En 1300, l'ensablement avait atteint l'actuel Het Bildt, et la Middelzee cessa ... Vroeger - Middelsee Leeuwarden ... . En 1300, l'ensablement avait atteint l'actuel Het Bildt, et la Middelzee cessait pratiquement d'exister. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Deze geheele zeeboezem nu is van tijd tot tijd door de slib van de Noordzee en van de ingezwolgene westelijke landen opgeslijkt en in vruchtbaar land herschapen, zoodat de geheele, thans zoo rijke grietenij het Bildt, benevens al de landen, welke nu nog Nieuwlanden heeten, als uit zee opgerezen zijn. De Van Harens: van ritmeesters tot regenten 108 ... Tabel 3.2 Ontfriesing van Het Bildt in de zestiende eeuw 61 ... (1834) van de grenzen van de Middelzee 148 Afbeelding 9 Opstrekkende verkaveling langs de Dollard (1902) 149 Afbeelding 10 Nes en Buren op Ameland met opstrek van Zwart- De Middelzee was tot in de Middeleeuwen het uiteinde van het riviertje De Boorn dat tussen Minnertsga en Holwerd in zee uitkwam. Het was ook de scheiding tussen Westergoa en Eastergoa. Met de inpoldering van Het Bildt in 1503 kwam er een eind aan deze zee. Van deze Middelzee zijn nog tal van sporen in het landschap te vinden....