Gratis bibliotheek

Sporen van de wederkomst van Jezus christus - R.H. Keegstra

Je vindt hier Sporen van de wederkomst van Jezus christus pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,9
ISBN: 9789060470374
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: R.H. Keegstra

Omschrijving:

De auteur van deze uitgave laat zien, dat de noden en weeën uit de Openbaring van Johannes meer dan een dreiging inhouden. Hij tracht een ruimer godsbeeld van Jezus Christus te tonen, dan in onze tijd in het algemeen wordt aangenomen. Hoewel Jezus in zijn werken een toelatende God is, zoals de loslating van de Satan in de eindtijd bevestigd, neemt het niet weg dat Hij op een ingewikkelde en verheven wijze direct betrokken is bij de noden en weeën. Ds. Keegstra toont in zijn uitleg en toepassing op schokkende wijze hoe Jezus als de Almachtige Zoon in het verleden en het heden, de wereld weet te gebruiken ten dienste van de geroepen mens, te weten Israël en de Kerk. Juist het laatste maakt dit boek tot een onmisbaar troostboek in de druk ter tijden.

...hoogtepunt in de wederkomst van Jezus Christus ... De wederkomst van Jezus. | Evangelisch Nieuws ... . R.H. Keegstra Sporen van de wederkomst van Jezus Christus. de 21e eeuw en de wederkomst naar de Openbaring van Johannes. Gedrukt boek . Meditatieve studies over het bijbelboek Openbaring en het slot van het boek Daniël, door de vrijgemaakt-gereformeerde predikant. Genre Non-Fictie Sporen van de wederkomst van Jezus Christus De meeste uitleggers gaan de letterlijke betekenis van deze profetieën uit de weg. Zodat men voor het juiste verstaan van dit b ... Sporen van de wederkomst van Jezus Christus ... . Zodat men voor het juiste verstaan van dit boek, is aangewezen op de oorspronkelijke tekst van het Oude- en Nieuwe Testament. Lees Zacharia 14 en Openbaring 19:11-21 voor een volledige beschrijving van de terugkomst van Jezus. De terugkomst van Christus. Aan het einde van de grote verdrukking verzamelt de Antichrist al zijn legers van over de hele wereld om Jeruzalem aan te vallen (Zacharia 14:1-2). Ze beginnen de Joden zonder genade af te slachten. Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik - als ik gezond blijf - de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Tag: Wederkomst van Jezus Christus. Nederlandse liedjes 2020 - Verzameling christelijke hymnen 2020 ... Zoals vastgelegd in de Bijbel, zijn er twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus: Eén gaat over de Heer die in het geheim komt, als een dief. Reformatorische christenen in Zeeland hebben hun eigen religieuze kijk op de coronapandemie. "De coronacrisis is een teken dat wijst op de wederkomst van Christus en deze tijd maakt je als mens ... O ver de hele wereld wordt er aan christenen verteld dat we moeten uitkijken naar een stoffelijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. Dat wordt de wederkomst genoemd. Volgens deze lering zal Jezus lichamelijk plaats nemen op een troon in een nieuwe stenen tempel in het militaire Israel.Vandaaruit zal Hij de hele mensheid tegen hun wil dwingen om Hem te aanbidden. De wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus - Niemand weet wanneer De wederkomst van Christus wordt geplaagd door veel valse leer. Er zijn zelfs voorspellende boeken geschreven die de exacte datum van de terugkeer van Jezus beweren te kennen. Deze boeken mogen dan wel goed verkopen, maar zij misleiden de lezers. Het boekje "Sporen van de wederkomst" van de hand van ds. R. H. Keegstra, predikant te Boerakker, bevat 40 korte hoofdstukjes die gezien kunnen worden als bewerkingen van preken over het bijbelboek Openbaring. Keegstra geeft een meer dan eens opmerkelijke uitleg, waarbij hij actuele toepassingen niet uit de weg gaat. Jezus: Zijn terugkeer: De Wederkomst. ... de luister van Christus, ... De duivel wil graag het verstand van de christen vernietigen door hem aan te sporen tot aanhoudend praten, zodat hij nooit luistert. Hij wil dat woorden rusteloos en onbeheerst door ons brein gaan. Jerren Lewis verteld in dit filmpje over de 2e komst van onze trouwe liefdevolle Yeshua de Messias, Jezus Christus. De tekenen van Zijn tweede komst zijn bes... Voordat Jezus Christus in het jaar 33 naar de hemel opsteeg, beloofde hij terug te komen. Hij vergeleek zichzelf met een edelman die lange tijd wegging en ...