Gratis bibliotheek

Vantoen.nu - Kinderen die wij onderwijzen - S. Isaacs

Genieten Vantoen.nu - Kinderen die wij onderwijzen S. Isaacs epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2008
DIMENSIE: 9,52
ISBN: 9789031503285
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: S. Isaacs

Omschrijving:

Wat de schrijfster in dit boek aan de lezer aanbiedt, is, kort en eenvoudig gezegd, een praktisch ingestelde psychologie van het schoolkind. Daarbij staat in het middelpunt van de beschrijving de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Er wordt grote nadruk gelegd op de individuele verschillen en de conclusies welke men hieruit moet trekken voor de aanpak van eik afzonderlijk kind.Vervolgens wordt de nodige aandacht besteed aan de ontplooiing van het kind in sociaal opzicht en de grote rol welke juist de schoot als een kindergemeenschap vervult. Tenslotte wordt er uitvoerig gesproken over de intellectuele ontwikkeling, die zeker niet het enige, maar toch wel een zeer voornaam doel is van de opvoeding op de lagere school. Daar de auteur zich niet begeeft in de eigenlijke methodiek van het onderwijs, maar zich strikt beperkt tot het/ zuiver psychologische, blijven haar beschouwingen los van een bepaald schooitype en van nationaal of anderszins gebonden onderwijsmethoden en dus ook buiten Engeland overal kunnen dienst doen. Deze bestaat in de eerste plaats in voorlichting aan de beroepsopvoeders, de leerkrachten van, het lager onderwijs. Maar zeker zullen vele ouders, in een tijd dat dezen door schoolavonden en oudercommissies zo nauw bij de schoolzaken plegen betrokken te worden, dit boek met belangstelling lezen.

...zen [Susan Isaacs] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers ... Vantoen.nu | De Slegte ... . Kinderen met een zorgvraag zijn welkom op De Parel Onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering in cobinatie met revaliditatie en zorg. De leerlingen die wij onderwijzen hebben één of meer van de volgende eigenschappen: Tijdens huisbijbelstudies onderwijzen. 1 Een van de vreugdevolste ervaringen die wij in onze bediening kunn ... onderwijzen - vertaling Nederlands-Engels (inclusief ... ... . 1 Een van de vreugdevolste ervaringen die wij in onze bediening kunnen opdoen, is anderen leren ware christenen te worden, precies zoals Jezus ons geboden heeft (Matth. 28:19, 20).Smaak jij die vreugde? 2 Hoewel wij ernaar streven in elke tak van onze bediening onderwijzers te zijn, verschaft het huisbijbelstudiewerk de beste gelegenheid te onderwijzen. De tijd die wij besteden aan het opvoeden van onze kinderen bij de Bijbel is niet nutteloos voor het koninkrijk van God, maar juist een belangrijk onderdeel ervan. Sommige mensen worden geroepen om God te dienen in de wereld, met vrijwilligerswerk, met helpen en zorgen voor anderen, in evangelisatie of zendingswerk. Onderwijzend, Waddinxveen. 79 likes. Leespraat voor kinderen met Down Syndroom....