Gratis bibliotheek

Zacharia En De Toekomst Van Jeruzalem - J.G. Fijnvandraat

Je vindt hier Zacharia En De Toekomst Van Jeruzalem pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2003
DIMENSIE: 3,28
ISBN: 9789063533861
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.G. Fijnvandraat

Omschrijving:

Bijbelstudies bij de profetie van ZachariaZacharia heeft net als Haggaï na de Babylonische ballingschap onder de teruggekeerde Joden in het land Israël geprofeteerd. Zij riepen het volk op om de herbouw van de tempel weer ter hand te nemen. Zacharia wijst zijn tijdgenoten op morele misstanden onder hen wat hun onderlinge verhouding en hun verhouding tot God betreft.Zover de Schrift meedeelt, begonnen ze met hun profetische arbeid in het jaar 520 v.Chr. Zacharia's profetie ziet verder dan die tijd, en opent een perspectief dat ook nu nog toekomstig is: de Wederkomst van Christus.

... op om bij God terug te komen 1 In de achtste maand van het jaar, toen Darius twee jaar koning van Juda was, sprak de Heer tegen de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, die een zoon was van Iddo ... Ds. Henk Poot - Zacharia, hoop voor de toekomst ... ... . Met de toekomst van Jeruzalem bedoelt hij dan ook de toekomst van het aardse Jeruzalem. Door dat uitgangspunt wordt de uitleg beheerst. Wat overigens niet wegneemt dat Zacharia ons als nieuwtestamentische christenen volgens de schrijver veel te zeggen heeft met het oog op het praktische geloofsleven. 13:2-6 Het uitroeien van de afgodendienst 13:7-9 de Herder en de beproefde rest van het volk 14: De toekomst van Jeruzalem Hoofdindeling. Naast een indeling naar pericopen, kan we een grovere ind ... Zacharia (bijbelboek) - Christipedia.nl ... . 13:2-6 Het uitroeien van de afgodendienst 13:7-9 de Herder en de beproefde rest van het volk 14: De toekomst van Jeruzalem Hoofdindeling. Naast een indeling naar pericopen, kan we een grovere indeling toepassen. We noemden al de hoofdindeling in tweeën: Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 8 Deel 2 Hoofdstuk 9 t/m 14. Zacharia 10 en 11 en 12 Jeruzalem van buiten onder druk, van binnen grote verandering. ... Er is vreugde in het land Juda, in de toekomst. Lezing. 09 februari 2005 Dato Steenhuis Zacharia 9 Israëls Koning heeft een kroon met juwelen. Lezing. 09 maart 2005 Op dinsdag 2 en 9 december en donderdag 18 december 2014 sprak ds. Henk Poot in Nijkerk over het thema: Hoop voor de toekomst, de boodschap van de profeet Zacharia. Ds. Poot is als ... Zacharia 8. God belooft dat Hij ook weer goed zal zijn voor Jeruzalem en Juda 1 Daarna zei de Heer van de hemelse legers tegen mij: "Dit zegt de Heer van de hemelse legers: 2 Ik houd zoveel van Jeruzalem! Daarom vind Ik het vreselijk als Jeruzalem andere goden aanbidt. Zacharia 12:3,10. De laatste hoofdstukken van het boek Zacharia vertellen ons veel over de toekomst. De vraag komt dan bij ons op: waarover gaan deze profetieën? Zijn ze al vervuld? Hebben ze betekenis voor de gemeente en voor onszelf? Voor het Joodse volk en Jeruzalem? Zacharia's woorden zijn niet zijn eigen woorden, maar de woorden van God. ZACHARIA EN DE TOEKOMST VAN JERUZALEM J.G. Fijnvandraat gebonden, 296 pag. Uitg. Medema, Vaassen 9789063533861 Bijbelstudies bij de profetie van Zacharia Zacharia heeft net als Haggaï na de Babylonische ballingschap onder de teruggekeerde Joden in het land Israël geprofeteerd. Op dinsdag 2 en 9 december en donderdag 18 december 2014 sprak ds. Henk Poot in Nijkerk over het thema: Hoop voor de toekomst, de boodschap van de profeet Zacharia. Ds. Poot is als ... De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus' wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. De vervulling van Zacharia's voorzegging zet zich voort „in de gemeente van Christus gedurende al de eeuwen van haar bestaan en het krijgt z'n voleinding in het nieuwe Jeruzalem", aldus ds. Tj ... Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden". (Zacharia 14:1-2) Deze profetie lijkt op het punt om vervuld te worden. Inleiding op Zacharia (1:1-6) De profeet Zacharia was van priesterlijke afkomst en trad op ten tijde van de (her)bouw van Jeruzalem en de tempel in de jaren na de Babylonische ballingschap. Wij vinden hem samen met Haggaï in het boek Ezra genoemd, in verband met de tempelbouw en het gereedkomen daarvan. 8 Een boodschap over de toekomst. 8 1-2 Maar nu zegt de machtige Heer: 'Ik houd veel van Jeruzalem, heel veel! Daarom straf ik de vijanden van mijn volk. 3 Ik kom terug naar de berg Sion, en ik ga weer in Jeruzalem wonen. Jeruzalem krijgt een nieuwe naam: Stad van Trouw. En de Sion, de berg van de machtige Heer, heet nu Heilige Berg. Zacharia. Kernpunten. Doel: Hoop te geven aan Gods volk door Gods toekomstige verlossing door de Messias te onthullen.; Schrijver: Zacharia; Geschreven voor: De Joden in Jeru...