Gratis bibliotheek

Strategie, beleid en budget - W.D. ten Have

Strategie, beleid en budget U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2004-12-11
DIMENSIE: 4,13
ISBN: 9789013007664
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: W.D. ten Have

Omschrijving:

Managers moeten erop gericht zijn de gekozen strategie te realiseren! De essentie van strategie en beleid gaat verder dan het maken van een keuze voor de richting van de organisatie. Waar liggen de werkelijke aangrijpingspunten voor het uitvoeren en realiseren van de strategie? Als manager zult u de geïdentificeerde toegevoegde waarde moeten kunnen benutten.Strategie wordt in veel organisaties slechts met de mond beleden. De plannen zijn er wel, maar een concrete vertaling naar de werkvloer ontbreekt vaak. Het beleid kenmerkt zich door kortetermijndenken, waardoor te reactief wordt omgegaan met grote vraagstukken. Strategie, beleid en budget laat zien hoe het anders kan en slaat de brug tussen strategie in theorie en praktijk.Het boek gaat in op de concrete vertaling van strategie. Hoe vindt de implementatie plaats? Hoe wordt het strategisch plan dagelijks gerealiseerd? Welke prestatie-indicatoren zijn van belang? En hoe ga je om met feedback? Geen uitputtend overzicht van alle beschikbare theorieën over strategie en beleid. Het wordt vanuit de theorie en de praktijk voor u inzichtelijk wat essentieel is voor het formuleren en implementeren van strategie en belid. Het laat zien hoe het kan werken en wat de onderscheidende succesfactoren zijn.

...zijn een middel om de strategie aan de organisatie bekend te maken; de strategie wordt vertaald in budgetten ... Vacature Teammanager Strategie en Beleid | Geldrop Mierlo ... . Daarna wordt de realisatie van de strategie beoordeeld door de budgetten te vergelijken met de werkelijke uitkomsten. Budgetten bevorderen zo de planning, coordinatie en beheersing van de uitvoering. Beleid, budget en de planning and control in de praktijk; Beleid, budget en de planning and control in de praktijk. De planning and control in de praktijk van uw organisatie. De 12 maanden van het jaar worden gebruikt om t ... Strategie, Beleid En Budget te Koop Aangeboden op ... ... . De planning and control in de praktijk van uw organisatie. De 12 maanden van het jaar worden gebruikt om te rapporteren over de resultaten van processen. Maak je organisatie slimmer met een agile ICT strategie. Directeuren en bestuurders voelen in het tijdperk van digitale disruptie (wat is disruptie / disruptieve) steeds meer de behoefte om business en IT-strategie met een hogere frequentie te herijken en de innovatiekracht te versterken.Met als doel om de toegevoegde waarde van het bedrijf duurzaam te doen toenemen. Het doel van het SFP is om het facilitair beleid te concretiseren in activiteiten en programma's waarmee de (facilitaire) missie en doelstellingen worden gerealiseerd en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt toegewezen. Een SFP maakt dus (een deel van de) strategie expliciet en vormt de start van een planning- en controlcyclus. De overdaad aan beleidsnotities, mooie woorden, uitgebreide analyses en fraaie strategie-rapporten verwondert mij. Overal wil men het beleid tegen het licht te houden, verder ontwikkelen, bijstellen, verduidelijken en aanpassen. Bizar! Nog meer papier, commissies, projectgroepen, hei-sessies en aanbevelingen. 2. Historie, missie en visie ... graag naar de presentatie van de workshop 'Strategie, marketing en communicatie'. ... overstapkosten, toegang tot distributiekanalen en beleid van de overheid. 5 De interne concurrentie van spelers op de markt: Wanneer de interne concurrentie ... Werving en selectie. Teveel HR professionals kijken naar werving en selectie als een proces dat zo snel en efficiënt mogelijk moet verlopen. Er wordt de nadruk gelegd op time to hire, cost of hire etc. Terwijl werving en selectie bij uitstek het middel is om de organisatie te versterken met uniek talent. Talent dat de strategie versterkt. Opleidingen en begeleiding spelen een belangrijke rol bij het binden van medewerkers en het tegengaan van ongewenst verloop. Door te investeren in opleidingen en begeleiding investeert de organisatie... Strategie en beleid - Visie en missie. Vaak wordt visie en missie met elkaar verward. Het verschil zit erin dat de visie aangeeft hoe in de toekomst een ideaal bedrijf ontstaat door de manier van werken en samenwerken. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: de lijstjes met HR-trends. En iedere keer zien we dezelfde onderwerpen terugkomen. Daarmee krijgt dit het dubieuze karakter van 'goede voornemens': we blijven het proberen, maar het wil maar niet lukken... Hierbij een poging om dit patroon te doorbreken met een lijstje HR-prio's waar u zich écht mee bezig gaat houden in 2019....