Gratis bibliotheek

Gemeente van Christus - A. van de Beek

Gemeente van Christus U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2013
DIMENSIE: 10,2
ISBN: 9789021143439
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A. van de Beek

Omschrijving:

Hoe vind je als christen en als kerk de weg in de eenentwintigste eeuw? Dit boek biedt perspectieven aan de hand van de thema’s leven als christen, de Bijbel, de doop, geloofscrisis, het avondmaal en het ambt.Op veler verzoek reikt dr. A. van de Beek naar aanleiding van de reacties op zijn boek Lichaam en Geest stof ter oriëntatie aan, wijst hij een richting voor hen die willen nadenken over wat we in Christus ontvangen hebben. Sommige gedachten roepen wellicht een weerwoord op of vragen om nuancering. En dat is precies waarvoor dit boek geschreven is: om uit te nodigen tot nadenken en tot gesprek.De schetsen en de bijbehorende vragen zijn niet alleen te gebruiken voor wie zich zelf wil bezinnen op christen-zijn in deze tijd, maar kunnen ook als een handreiking dienen voor gemeenschappelijke bezinning in gespreksgroepen of kerkenraden.

...k-leuks. Welkom op de facebook pagina van Christus gemeente the Lighthouse bunschoten Spakenburg ... De gemeente is de bruid van Christus - HOLYHOME.NL ... ... vrouw, evenals Christus het hoofd is van Zijn gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. In Efeze 5:22-24 wordt binnen de huwelijksgemeenschap dus een koppeling gelegd tussen: Gemeente van Christus. Eindhoven. NL | EN. Contactgegevens. Jan Tooropstraat 6 5642 AK Eindhoven tel. (040) 2447941 ( ... Gemeente van Christus ... . Eindhoven. NL | EN. Contactgegevens. Jan Tooropstraat 6 5642 AK Eindhoven tel. (040) 2447941 (fam. Dijkstra) email: Onze gastsprekers. We hebben twee evangelisten die maandelijks komen spreken in Eindhoven. Ze spreken ook bij een aantal andere gemeentes binnen Nederland en België. De mensen van die eerste gemeente, ze waren één van hart en ziel. Maar niet allemaal. Blijkbaar ben je dat niet automatisch en blijf je dat ook niet automatisch. Wil je als gemeente van Christus een eenheid zijn en als eenheid leven, dan moet je elke keer terug naar je ene Heer, buigen voor Hem, en Hem daadwerkelijk Heer laten zijn over je ... Christus heiligt Zijn gemeente opdat zij voor Hem een kuis bruid kan zijn: "Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet ... Ze vormen de Gemeente van God en waarschuwen de wereld tegen valse religie, zoals heidense feesten en heidense dagen (zondag, kerst, nieuwjaar, werelds Pasen, enz.), tegen de leer dat Gods geboden vrijblijvend of niet meer van kracht zijn, tegen de verkondiging dat Jezus de Christus is van het valse christendom, waarmee de ware Christus en zijn Vader worden verloochend, enz. Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Gemeente van Christus in Haarlem vindt u in dé lokale bedrijvengids - Detelefoongids.nl » De ware gemeente van Jezus Christus kenmerkt zich doordat Hij er Koning is, en dat iedereen naar Hem luistert! Voor­gangers, oudsten en andere leiders kunnen hooguit leiding van God dóórgeven. Zij hoeven hiervoor dus niet in de eerste plaats zelf heel goede leiders te zijn, maar moeten bovenal mensen zijn die getraind zijn in het goed luisteren naar God en het verstaan van Zijn stem! Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Gemeente van Christus in Eindhoven vindt u in dé lokale bedrijvengids - Detelefoongids.nl » Naar het inzicht van de auteurs van het boek "Vrouwen in de gemeente van Christus" zijn er in de tijd van het Nieuwe Testament zowel vrouwelijke apostelen geweest, bijvoorbeeld Junia van Romeinen 16 vers 7 (blz. 390 en verder), alsook vrouwelijke ambtsdragers: vrouwelijke presbyters (zie 1 Timotheüs 5 vers 2; blz. 433) en vrouwelijke diakenen (zie onder meer 1 Timotheüs 3 vers 11) (blz. 471)....