Gratis bibliotheek

Tijd van regenten en vorsten 1600-1700 - A.H.J. Wilschut

A.H.J. Wilschut boek Tijd van regenten en vorsten 1600-1700 Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2011
DIMENSIE: 11,56
ISBN: 9789040084027
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.H.J. Wilschut

Omschrijving:

De Kleine Geschiedenis van Nederland brengt in tien toegankelijk geschreven delen een uniek overzicht van de vaderlandse geschiedenis, opgebouwd rond de canon van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. De voor het onderwijs voorgeschreven kenmerkende aspecten van elk van de tien tijdvakken uit die canon worden besproken, waardoor ook een verbinding wordt gelegd tussen de Nederlandse en de algemene geschiedenis. Elk deel in de serie behandelt een van de tien tijdvakken met een aantal bijbehorende kenmerken, zoals feodalisme voor de vroege middeleeuwen, ontdekkingsreizen voor de zestiende eeuw, industriële revolutie voor de negentiende eeuw, en wereldoorlogen en crisis voor de twintigste eeuw. De Nederlandse situatie wordt telkens afgezet tegen de achtergrond van zo'n algemeen Europees of mondiaal verschijnsel. De Kleine Geschiedenis van Nederland gaat niet alleen over de groten, maar ook over de gewone mensen. Door de thematische aanpak hebben de delen vaak een verrassende inhoud, die de bekende en aloude vaderlandse geschiedenis aanvult en verrijkt. De zeventiende eeuw staat bekend als de Gouden Eeuw, de tijd waarin Nederland wereldmacht was met een handelsimperium dat zich uitstrekte in alle delen van de wereld. In het kielzog van een bloeiende economie ontwikkelden zich kunsten en wetenschappen. De Hollandse schilderkunst behoort tot het belangrijkste wat de Europese kunstgeschiedenis heeft voortgebracht. Toch was datzelfde Nederland een ambivalent land: aarzelend tussen burgerrepubliek en Oranjemonarchie, schipperend tussen een protestantse natie en een veelkleurig tolerant land. Compromissen sluiten en gedogen waren daarbij wezenlijk, zoals duidelijk wordt in dit zesde deel van de Kleine Geschiedenis van Nederland.

...t eens op de helft. Stansie verveelt zich ... Filmpjes tijdvak 6 | Regenten en Vorsten | Geschiedenis ... . Er is wel een jongen op het schip, Gerrit. Maar Gerrit is arm en Stansie mag van haar moeder niet met hem spelen. De tijd van regenten en vorsten 1600 - 1700 23. Het streven van vorsten naar absolute macht. De vorsten streefden steeds naar meer. Dit leidde tot absolute macht waardoor de macht van de adel en de steden afnam. Een goed voorbeeld hiervan is Lodewijk XIV. Regenten waren de bestuurders van de Ne ... De tijd van regenten en vorsten (1600-1700 ... ... . Regenten waren de bestuurders van de Nederlandse steden in de 17e eeuw en de 18e eeuw.De macht was daar in handen van regentenfamilies, die vaak elkaar de bal toespeelden. De burgemeesters van Amsterdam bijvoorbeeld, die elkaar benoemden, maar ook de staten en Gedeputeerde Staten van de provincies, die eveneens in handen waren van een klein aantal families. Vorsten en regenten (1600-1700) KA: Het streven van vorsten naar absolute macht. ... Muziek, toneel en dans moesten uitstraling geven aan de koninklijke macht, zeker in deze tijd van het absolutisme. KA: wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. 1600 - 1700 Tijdvak: 1600 - 1700 Venster: de VOC Venster: de slavernij Venster: de Beemster Venster: de Grachtengordel Venster: Rembrandt Venster: Atlas Major Venster: Michiel de Ruyter In de tijd van... Startpagina > Tijdvakken > Regenten en vorsten 1600 - 1700 > Michiel de Ruyter-Rover. Michiel de Ruyter-Rover. Inleiding. Ik weet nog niet zo veel van Michiel om die reden heb ik het onderwerp gekozen. Tijdvak 6: regenten en vorsten. Ga voor meer uitlegvideo's, oefeningen en werkbladen naar https://hetleerkanaal.com. Download stappenplannen en werkbladen inclusief antwoorden om de les te oefenen ... Regenten en Vorsten. Bronteksten bij de tijd van. Regenten en Vorsten (1600-1700) Admiraal De Ruyter laat zien wie de baas is ... Tijdvak 6 Tijd van van regenten en vorsten (1600-1700) De zeventiende eeuw Kenmerkende aspecten: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten. Periode: 1600-1700 . Maak een tijdbalk met 10 belangrijke gebeurtenissen: 1602: Oprichting VOC. ... In de Tijd van steden en staten vond er in heel Europa staatsvorming plaats. In veel landen was er een koning die alle macht naar zich toe probeerde te trekken. 1 Tijd van regenten en vorsten Vroegmoderne Tijd n. Chr. Kenmerkende aspecten Kenmerkend aspect uitleggen aan de hand van voorbeeld: Hoofdzaken (gebeurtenissen, veranderingsprocessen, kernjaartallen) Kernbegrippen bij het tijdvak - absolutisme - economie - handelskapitalisme - kapitalisme - wereldeconomie - wetenschappelijke revolutie Overige begrippen - droit divin - empirisme (vwo ... Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) Tijd van monniken en ridders (500 - 1000) Tijd van steden en staten (1000 - 1500) Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600) Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700) Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800) Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900) Tijd van de ... 1600-1700Tijd van Regenten en vorsten1700-1800Tijd van Pruiken en revoluties. Hoofdstukken 3 en 4. Engeland. 1689: Einde aan allerlei onrust tussen de Engels koning en het Engelse parlement. ... 1600-1700 Tijd van Regenten en vorsten 1700-1800 Tijd van Pruiken en revoluties Last modified by: Het tijdvak waarin de regenten en vorsten over Nederland heersten noemen we ook wel de Gouden eeuw. Deze eeuw begon in 1600 en eindigde in 1700. Deze eeuw was heel belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. In de 17e eeuw is namelijk zowel de VOC opgericht als het Twaalfjarig bestand van kracht gegaan. De VOC heeft van Nederland een rijk land gemaakt. Het Twaalfjarig bestand was een ... 5 sep. 2019 - Bekijk het bord "Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)" van serenahogeschoolrdam op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Geschiedenis, Gouden eeuw en De tijdmachine. De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700) Kerndoelen uitleg In het primair onderwijs geven de wettelijk verplichte kerndoelen aan wat leerlingen op het eind van hun basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 De Gouden Eeuw Kenmerkend aspect: de bijzondere plaats en de bloei van de Nederlandse Republiek Een wereldeconomie De wetenschappelijke revolutie Kenmerkend aspect: de ontwikkeling van handelskapitalisme en wereldeconomie Kenmerkend aspect:...