Gratis bibliotheek

Contemplatief gebed - Thomas Merton

Contemplatief gebed U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2015
DIMENSIE: 3,17
ISBN: 9789021143835
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Thomas Merton

Omschrijving:

Geestelijk leven is een avontuur, een weg in het onbekende. Wie die weg inslaat en serieus mediteert, heeft begeleiding nodig. Merton toont zich in dit boek een betrouwbare gids.Thomas Merton verstaat de kunst om diepzinnige dingen in duidelijke taal uiteen te zetten. Hij schrijft voor iedereen die in meditatie en contemplatie naar geestelijk evenwicht en verdieping zoekt.Merton put zijn wijsheid uit eeuwenlange ervaring en bezinning én heeft die beproefd in zijn eigen leven.De weg van het contemplatieve gebed die hij wijst, voert niet uit het volle leven naar een steriel afgesloten innerlijk, maar naar een volledig, bevrijd leven, geworteld in allesomvattende liefde.Thomas Merton (1915-1968) was een Amerikaanse monnik.Zijn boeken over geestelijke ontwikkeling en meditatie werden internationale bestsellers en hij werd een van de meest geliefde spirituele schrijvers van de 20e eeuw.

...e dag doorspekt zou zijn met kleine gebedsmomenten ... Contemplatie - Wikipedia ... . Centering prayer, dat soms contemplatief gebed genoemd wordt hoewel het geen contemplatie in de stricte betekenis is, maar eerder een voorbereidend stadium ervoor. Contemplatie is door de Rooms-Katholieke traditie altijd gezien is als een gave van de Geest; Verworven versus geeven gebed. Geestelijke schrijvers hebben de ... Contemplatief - (theol.), beschouwend. Gewoonlijk gebruikt in tegenstell ... PDF Stichting Yarah - Gratis Bijbelstudies - Download ... ... .), beschouwend. Gewoonlijk gebruikt in tegenstelling met actief, werkend, voor een gesteltenis of levenswijze, waarin de nadruk wordt gelegd op het gebed, meer in het bijzonder nog op het overwegend, beschouwend gebed in tegenstelling met een gesteltenis of levenswijze, waarin weliswaar het gebed een eereplaats inneemt, maar daarnaast een ruime plaats wordt geschonken ... Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'contemplatief', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Stilte, gebed en geestelijke lezing vormen een 'open contemplatief huis' waarin we in een persoonlijke relatie met God treden en waar Hij ons zijn onvoorwaardelijke liefde kan openbaren en waar we onszelf ontdekken en worden: een liefdevol, vredevol, vrij en vreugdevol mens. Door contemplatief gebed kan die energie worden vrijgemaakt en beschikbaar komen voor de spirituele reis en voor de moeilijkheden die optreden tijdens die reis. De tegenstand, of zoals Jezus het noemt: de vervolging, zal ons dan niet overweldigen. De tragedies, de rampen, zelfs de wereldrampen zullen je niet meer overweldigen, ... Contemplatief bidden, kun je dat leren? Jezuïet Franz Jalics heeft er als geestelijke begeleider veel ervaring mee. Zijn vertrekpunt? "Jezus zelf is de gids." Jezuïet Franz Jalics (Budapest, 1927) kreeg bekendheid door zijn contemplatieve oefeningen. Veel mensen zijn op zoek naar eenvoudige, spontane vormen van gebed. DOOR JOS DOUMA | In de loop van de jaren heb ik steeds meer een verlangen gekregen om minder woorden te gebruiken als ik bid.Ik was wat moe geworden van de vele woorden en gedachten die er moe(s)ten zijn als ik tijd doorbracht met God. Zeker, ik houd nog steeds van woorden (veel zelfs), ik vind bidden met woorden nog steeds een onmisbaar aspect van het leven met God. Contemplatief gebed heeft vooral te maken met de terugkeer naar ons hart, waar we God, die in ons leeft kunnen ontmoeten. Wie God echter probeert te be-grijpen zal Hem nooit vinden. Deze tegenstelling drukt Merton als volgt uit: "Men begint te verstaan wat contemplatie betekent wanneer men intuïtief en spontaan het duistere en onbekende pad dat door dorheid voert boven alle andere toegang ... Over contemplatief gebed Het gebed is volgens Gods Woord onderdeel van de geestelijke wapenrusting.Het is dus onderdeel van een verdediging die de Heere ons gegeven heeft tegen de listige omleidingen van de duivel.Geen wonder dat de vijand van God ons dat verdedigings"wapen" uit handen probeert te halen. Richard Foster, een van de belangrijkste voortrekkers van het Contemplatief Christendom laat in zijn boeken duidelijk zien dat het Centrerend Gebed eigenlijk niets anders is dan een westerse vorm van het 'mantragebed', een ontledigingstechniek die afkomstig is uit het Hindoeïsme. Onder meer contemplatief gebed, het Jezus gebed, lectio divina. 4. De historische wortels van de beweging. 5. God ervaren, de contemplatieve staat. 6. De technieken zijn niet bijbels. 7. Niet bijbels maar wel oosters. 8. Het bereiken van 'de stilte' 9. Contemplatief gebed. In vele kerken en andere christelijke kringen wordt er steeds meer gemediteerd door middel van het contemplatief gebed. Deze vorm van gebed komt oorspronkelijk vanuit de kloosters. Omdat er Katholieken waren die de kerk verlieten, ... Het gebed in het verborgene: contemplatief bidden Al langere vormt het zogenaamde 'centrerende gebed' een belangrijk onderdeel van mijn persoonlijke gebedsleven. Ik leerde deze manier van bidden toen ik kennis maakte met het werk van ' Contemplative Outreach '. In gebed, tijdens yoga of door middel van transcendente meditatie? En wat zegt de Bijbel hierover? Ik heb wat vragen over 'contemplatie' of bezinning. Staat er iets in de Bijbel waarmee je geestelijke contemplatie kunt staven? Heb je tips voor hoe wij mensen zouden moeten 'contempleren'? De innerlijke weg van gebed en contemplatie, van overgave en loslaten, werd van oudsher vooral beoefend in kloosters. Ook Clara van Assisi leidde samen met haar zusters een contemplatief leven in beslotenheid. Franciscus van Assisi en zijn broeders leefden midden in de wereld. Zij verbonden een contemplatief met een actief le...