Gratis bibliotheek

Evangelische liedbundel - - 510 Eenstemmig

- 510 Eenstemmig Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2008-05-02
DIMENSIE: 8,31
ISBN: 9789023903574
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: - 510 Eenstemmig

Omschrijving:

De Stichting Evangelisch Werkverband heeft een liederenbundel samengesteld voor gebruik in de gemeente. Haar doelgroep wordt in de eerste plaats gevormd door gemeenten die behoren tot de Samen-op-Wegkerken en zich herkennen in een meer evangelische gerichtheid van het gemeenteleven. Een brede selectie van liederen uit bekende en minder bekende bestaande bundels (Opwekking, Johannes de Heer, Taizé, Zingende Gezegend, Alles wordt nieuw enz.), voor diverse momenten in het kerkelijk jaar, voor diverse momenten in de eredienst, voor jongeren en ouderen. Ruim vijfhonderd liederen, waarvan een aantal voor het eerst officieel gepubliceerd wordt. De redactie was in handen van een werkgroep.

...h. de Heer 287 Geroepen om te zingen 133-II Liederen van het Leger des Heils 433 (b) Vreugde, vreugde, louter vreugde is een loflied naar een tekst van Henry van Dyke (1852-1933) Joyful, joyful, we adore thee en op een bekende melodie van Ludwig von Beethoven (1770-1827) Alle Menschen werden Brüder ... Evangelische Liedbundel - Kerkliedwiki ... . www.uitgeverijboekencentrum.nl. ISBN 978-90-239-0357-4. 9 789023 903574. Evangelische. binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Liedbundel. STICHTING EVANGELISCH WERKVERBAND Evangelische Liedbundel 150 Zangbundel Joh. de Heer 1 Gezangboek voor de EBG 231 Hervormde Bundel 1938 87 Ruis, o Godsstroom der genade is een vertaling van het Duitse lied Rausche, flute, Strom der Gnaden. De tekst is van Wilhelm Mühlpforth (1874-191 ... Ruis, o Godsstroom der genade - Kerkliedwiki ... . Liedbundel. STICHTING EVANGELISCH WERKVERBAND Evangelische Liedbundel 150 Zangbundel Joh. de Heer 1 Gezangboek voor de EBG 231 Hervormde Bundel 1938 87 Ruis, o Godsstroom der genade is een vertaling van het Duitse lied Rausche, flute, Strom der Gnaden. De tekst is van Wilhelm Mühlpforth (1874-1918). 3 : Ik bouw op U, mijn Sschild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan: in rust met U die mij hebt voortgeleid. Over Hemelhoog. De protestants evangelische liedbundel 'Hemelhoog' is een nieuwe bundel met maar liefst 739 liederen. Deze liederen zijn in categorieën ingedeeld die lijken op de eerdere Evangelische Liedbundel van 1999 en volgen het kerkelijk jaar. Evangelische Liedbundel (Hardcover). 'Wij zingen graag uit de Evangelische Liedbundel, maar wij missen een uitgave met gitaarakkoorden.' Dat is de... 2 : Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij: d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Evangelische Liedbundel 371 Opwekking 392. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Evangelische Liedbundel 452. Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. EVANGELISCHE LIEDBUNDEL. I PSALMEN. 1. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam. Psalm 8. 1. O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam. op de ganse aarde. Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen. hebt Gij sterkte gegrondvest, uit tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Lied 289 (Evangelische Liedbundel) (Melodie; Wat de toekomst brenge moge) 1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, heel de schepping zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 2. Ik geloof in Jezus Christus 2 : Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in 't strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen 2 : Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 1 : Er is een stad voor vriend en vreemde: diep in het bloemendal, er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal. Refrein: Jeroesjalajiem, stad van God, Evangelische Liedbundel (H...