Gratis bibliotheek

Beleid en management gezondheidszorg - Kwaliteit van zorg - P.P.M. Harteloh

Je vindt hier Beleid en management gezondheidszorg - Kwaliteit van zorg pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2011-04-14
DIMENSIE: 7,66
ISBN: 9789035219519
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: P.P.M. Harteloh

Omschrijving:

Beleid en management gezondheidszorg - Kwaliteit van zorg 4e druk is een boek van P.P.M. Harteloh uitgegeven bij Reed Business. ISBN 9789035219519 Steeds meer artsen, verpleegkundigen, paramedici en beleidsmedewerkers houden zich bezig met kwaliteitszorg. Hierbij zijn verschillende benaderingen mogelijk. In een bedrijfskundige aanpak gebruikt men een systeemtheoretisch kader en wordt het perspectief van de pati nt centraal gesteld als een belangrijke bron van terugkoppeling over de kwaliteit van het geleverde product'zorg'. Bij de zorginhoudelijke benadering staat het perspectief van de beroepsbeoefenaar centraal en worden zowel het meten van zorgaspecten als het standaardiseren en protocolleren van de beroepsbeoefening gebruikt om de kwaliteit te waarborgen. De bedrijfskundige aanpak lijkt inmiddels het dominante paradigma in de gezondheidszorg te zijn geworden. De zorginhoudelijke benadering heeft echter geenszins aan belang ingeboet. De roep om integratie van beide modellen wordt dan ook steeds luider. Hoe kan die integratie nu gerealiseerd worden? Hoe kan een kwaliteitssysteem worden ontwikkeld waarin het specifieke karakter van de gezondheidszorg centraal staat? In de vierde, herziene druk staan deze vragen centraal. Er wordt ingegaan op definities van kwaliteit, de uitwerking en zorginhoudelijke motieven van beleidsvoornemens zoals de overheid die begin jaren negentig formuleerde in de 'Nota Kwaliteit van Zorg', alsmede verschillende methoden en technieken van kwaliteitszorg. Tot slot behandelt het boek de opzet en uitwerking van een kwaliteitssysteem voor zorginstellingen. Het NEN-EN-ISO 9000-model vormt hiervoor een leidraad.BELEID EN MANAGEMENT GEZONDHEIDSZORGIn de reeks Beleid en Management Gezondheidszorg verschijnen publicaties die betrekking hebben op beleids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. Binnen dit kader komt een breed scala van onderwerpen aan de orde op het gebied van zowel instellingsmanagement als overheidsbeleid. Dit terrein wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, zoals de economische, de juridische, de sociaal-medische en de organisatorische. De reeks staat onder auspici n van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met de reeks beoogt het iBMG een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van het beleid en het management in de gezondheidszorg.

...gement systeem uitgebreid aan bod. hbo zorg en welzijn opleidingen, hbo opleidingen gezondheidszorg, hbo ... Master in het management en het beleid van de ... ... ... Verbeter de kwaliteit binnen jouw organisatie: op weg naar veilige zorg! Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en wordt opgeleid tot een adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg. Adviseur Kwaliteit en Beleid, Vivium Zorggroep De samenwerking met de andere deelnemers ervaar ik als zeer positief. Het was een leuke groep mensen waar ik veel van heb geleerd. Het is een gevarieerde groep, maar wel all ... Master of Science in het management en het beleid van de ... ... . Het was een leuke groep mensen waar ik veel van heb geleerd. Het is een gevarieerde groep, maar wel allemaal uit de zorg. Goed en leerzaam om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Manel Verbruggen (deelnemer) Om kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen is informatie nodig. Om informatie te verkrijgen moeten gegevens worden verzameld door te meten. Indicatoren zijn meetbare aspecten die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. In dit artikel wordt duidelijk welke indicatoren er zijn en hoe je ze bepaalt. Een en ander wordt toegelicht met een voorbeeld uit de thuiszorg (kraamzorg). Beleid Bestuur Staf Vacatures Gezondheidszorg Welzijn. 208 vacatures gevonden. Op zoek naar vacatures, banen, werk Beleid Bestuur Staf in de branche Gezondheidszorg Welzijn. Jan Maarten Boot was tot 1 februari 2014 als universitair hoofddocent beleid en management gezondheidszorg verbonden aan het UMC Utrecht (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde). ... 7 Kwaliteit van zorg en gezondheidszorg 7.1 Kwaliteit in de gezondheidszorg 7.2 Kwaliteitsbevordering...