Gratis bibliotheek

Monetaire geschiedenis van Nederland - Edin Mujagic

Edin Mujagic Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2019
DIMENSIE: 12,19
ISBN: 9789085301912
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Edin Mujagic

Omschrijving:

De euro vierde in 2019 zijn twintigjarig bestaan. Het tweede decennium van zijn bestaan werd gekenmerkt door de ergste financiële en economische crisis in bijna een eeuw. Om de euro te redden, zijn veel maatregelen genomen, waaronder ook enkele bijzondere. In het kielzog van deze maatregelen zijn in Nederland twee vragen met betrekking tot de gemeenschappelijke munt het onderwerp van een vaak verhitte discussie. Is de euro een goede munt voor Nederland? En, moet Nederland de euro verlaten en terugkeren naar de gulden?Op het eerste gezicht lijkt het dat op die vragen alleen een subjectief antwoord mogelijk is, waardoor de discussie nooit afgesloten kan worden. Die schijn bedriegt. Het is mogelijk een onderbouwd objectief antwoord te geven op beide vragen. De antwoorden op die vragen zitten opgesloten in de monetaire geschiedenis van Nederland.InhoudsopgaveCollege 1: Denkend aan Holland, denk ik aan de guldenH1. InleidingH2. Het belang van geschiedenis in het algemeen en in economisch opzicht in het bijzonderH3. Vertrouwen komt te voet en gaat te paardH4. Geschiedenis van de Nederlandse guldenCollege 2: Gulden maakt plaats voor de euro: wat kan de euro leren van de gulden?H5. Vaarwel gulden, welkom euroH6. Beleid van de ECBH7. Het monetaire DNA van DNBH8. De gulden in eigen landCollege 3: Gulden in den vreemde en de lessen uit het gulden-tijdperk voor het heden en de toekomstH9. De gulden buiten NederlandH10. Les 1: De gulden snede voor een muntH11. Les 2: Centrale banken moeten geboeid zijn.H12. Antwoorden op de twee hoofdvragen

...rag op deze doelstelling is gericht, weerspiegelt het Verdrag moderne economische opvattingen over de rol, de omvang en de beperkingen van monetair beleid en legt het de institutionele en organisatorische basis voor de manier waarop het centralebankwezen in de Economische en Monetaire Unie is vormgegeven ... Edin Mujagić - Geluidsfragment Monetaire geschiedenis van ... ... . Geschiedenis van het geld en het ontstaan van banken Bij wijze ... In 1814 werd de centrale bank van Nederland opgericht: De Nederlandsche Bank ... Ondanks deze beperkingen van monetair beleid, is monetaire economie toch een belangrijk onderwerp binnen de economische wetenschap. Nederlands: ·(economie) het muntstelsel betreffend··↑ "monetair" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en ... Geschiedenis van Nederland - Wikipedia ... ... Ondanks deze beperkingen van monetair beleid, is monetaire economie toch een belangrijk onderwerp binnen de economische wetenschap. Nederlands: ·(economie) het muntstelsel betreffend··↑ "monetair" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ monetair op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864 ... De geschiedenis van de euro De euro. Veel mensen hadden en hebben flink commentaar op de munteenheid. De beslissing tot de invoering van de euro is niet over een nacht ijs gegaan. De geschiedenis er achter is interessant. Het begon allemaal met het zogenaamde plan Werner in 1971. De TOTALE geschiedenis van Nederland. Van de Prehistorie tot de moderne tijd. Hoogte- en dieptepunten; van de hunebedden tot Napoleon en van Karel V tot Will... Hoewel in Nederland was gekozen voor een gehele nieuwe muntreeks, bleef men op de Antillen vasthouden aan de munten van vóór de Tweede Wereldoorlog. De stijging van de prijs van zilver maakte eind jaren '60 een herziening van de muntreeks noodzakelijk. In 1969 werd bij wijze van proef een nieuwe reeks munten geproduceerd in een oplage EUROPA - EURO at 20 -De geschiedenis van de euro. De derde etappe van de invoering van de economische en monetaire unie (EMU): na tien jaar van voorbereidingen worden op 1 januari 1999 de wisselkoersen voor de valuta's van de elf deelnemende EU-landen onherroepelijk vastgelegd. Meer dan 100 auteurs schreven mee aan een Wereldgeschiedenis van Nederland! De afgelopen decennia zijn historici zich steeds meer met de wereldgeschiedenis gaan bezighouden. Vanuit die optiek blijkt dat de Nederlandse geschiedenis veel meer verbonden is met die van de wereld om ons heen dan we altijd hebben gedacht. Niet alleen met aangrenzende streken, ook met... Geschiedenis van Nederland vertaling in het woordenboek Nederlands - Duits op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. entoen.nu wordt vernieuwd! Werkzaamheden van 8 - 22 juni. Op maandag 22 juni 2020 wordt de vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap....